bollen-bloemen-innovatie7

Glastuinbouw richt Denktank Digitalisering op

Binnen het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron is in samenwerking met Glastuinbouw Nederland een 'Denktank Digitalisering' opgezet. Dit is een brede groep ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersgroepen die affiniteit hebben met digitalisering.

De eerste bijeenkomst staat gepland op 25 november bij WUR Bleiswijk om daar bijgepraat te worden over de ontwikkelingen van het Agros project waarbij onderzoek wordt gedaan naar autonoom telen.

Doel van deze ‘Denktank Digitalisering’ is om een kennis fundament aan te leggen om goede beslissingen te kunnen nemen en een visie kunnen vormen op het moment dat er vragen komen op dit gebied. Daarnaast wordt gekeken naar hoe bepaalde ontwikkelingen kunnen worden versneld of dan nieuwe verdienmodellen en oplossingen kunnen worden gecreëerd.

Bron: Kas als Energiebron

Glastuinbouw richt Denktank Digitalisering op