bollen-bloemen-innovatie7

Geen QR-code voor internationale werknemers zonder DigiD

Op dit moment is er geen landelijke oplossing voor internationale werknemers die geen DigiD hebben en daardoor geen coronatoegangsbewijs kunnen aanvragen. De noodzaak om dit probleem snel aan te pakken neemt toe, omdat het coronatoegangsbewijs steeds breder wordt toegepast. LTO Nederland blijft zich inzetten voor een oplossing buiten de DigiD om.
qr-code-coronavacinatiebewijs-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Geen DigiD, geen QR-code

Het probleem betreft specifiek internationale werknemers die gevaccineerd zijn of zich willen laten vaccineren, maar geen DigiD hebben. Hierdoor kunnen zij ook geen QR-code in de CoronaCheck-app aanmaken. Deze groep werknemers staat niet in de BRP ingeschreven, waardoor zij ook geen DigiD per post kunnen aanvragen. Aangezien de DigiD-loketten in het land op dit moment te kampen hebben met capaciteitstekorten biedt het aanvragen hier ook geen snelle oplossing.

Concrete oplossing in aantal regio’s

LTO blijft aandacht vragen bij het ministerie van VWS en de GGD GHOR voor de problematiek en blijft druk zetten om een landelijke oplossing buiten de DigiD uit te rollen. Een concrete oplossing is dat GGD locaties ‘handmatig’ een QR-code kunnen verstrekken. Een aantal regio’s werkt al mee aan deze oplossing. Er is goede hoop dat deze route binnenkort ook landelijk wordt uitgerold.

Andere situaties

Naast de groep die hierboven staat beschreven, zijn er ook situaties waar het verstrekken van een QR-code en coronabewijzen wel goed loopt. Hieronder een aantal meest voorkomende voorbeelden van deze situaties:

  • Alle vaccinaties zijn in Nederland gekregen en werknemer staat ingeschreven in BRP.
  • Alle vaccinaties zijn gegeven in het thuisland. Het coronabewijs wordt verstrekt door het land dat de vaccinatie heeft toegediend.
  • Eerste vaccinatie gekregen in het thuisland, tweede vaccinatie in Nederland gekregen en werknemer staat ingeschreven in BRP. 
  • Eerste vaccinatie gekregen in Nederland, tweede vaccinatie in het thuisland gekregen en ingeschreven in BRP. Het coronabewijs wordt verstrekt door het land dat de vaccinatie heeft toegediend.

Meer weten over vaccineren van internationale werknemers? Kijk op de website van de Werkgeverslijn.

Bron: Greenity

Geen QR-code voor internationale werknemers zonder DigiD