bollen-bloemen-innovatie7

Glastuinbouw NL zoekt input telers voor rendabele waterstoftoepassingen

Ben jij ondernemer of teelt- en energiespecialisten in de glastuinbouw en heb je ideeën voor projecten met rendabele toepassingen van waterstof? Meld deze bij aan Glastuinbouw Nederland, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en BlueTerra en ga op dinsdag 6 september naar de speciale bijeenkomst, dan worden de projectideeën gepresenteerd.
waterstof-toepassingen-projecten-greenport

De ingediende projectideeën worden op dinsdag 6 september gepresenteerd en besproken in het kader van de energietransitie, waarbij het specifiek gaat om rendabele toepassingen van waterstof. Het doel van deze bijeenkomst is om te kijken welke projecten op het gebied van waterstof nuttig zijn voor de sector en hoe deze projecten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Twee tot vier projecten

De initiatiefnemers willen twee tot vier projecten selecteren die op sectorniveau kunnen worden ondersteund. Deze zogeheten pilotprojecten moeten bijdragen aan het wegnemen van beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten voor de toepassing van waterstof in de sector. Op dit moment is al een aantal potentiële pilotprojecten geïdentificeerd. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor ideeën voor aanvullende pilotprojecten. De initiatiefnemers zijn op zoek naar projecten die impact hebben en bij voorkeur worden uitgevoerd met verschillende partijen; bijvoorbeeld samen met een energiebedrijf, gemeente, universiteit of hogeschool. Samenhang binnen de projecten wordt gezien als toegevoegde waarde die ontstaat én wordt de potentie van de glastuinbouw als speler in de waterstoftransitie beter en nadrukkelijker op de kaart gezet.

Meld je projectvoorstel aan

Ondernemers en teelt- en energiespecialisten in de glastuinbouw die ideeën voor mogelijke projecten hebben, zijn van harte uitgenodigd hun voorstellen te delen. Uiteraard moeten projectvoorstellen aansluiten bij de geïdentificeerde invalshoeken. In samenspraak wordt bekeken of en hoe die ideeën een plaats kunnen krijgen in dit initiatief.

Aanmelden bijeenkomst

Op dinsdag 6 september worden de projectideeën gepresenteerd. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via een aanmeldingsformulier en de eventuele projectvoorstellen kunnen ook via dat formulier kenbaar worden gemaakt.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw NL zoekt input telers voor rendabele waterstoftoepassingen