bollen-bloemen-innovatie7

Bezwaar tegen woningen op bollenland

LTO Noord-afdeling Duin- en Bollenstreek en de Kring Bloembollenstreek van de KAVB willen niet dat de gemeente Noordwijk het bestemmingsplan wijzigt om zo de bouw van vier woningen toe te staan op een prima perceel voor de bollenteelt

Beide partijen hebben daarom samen een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Noordwijk. Het betreft een perceel aan de Gooweg in Noordwijkerhout. Het stuit LTO en de KAVB tegen de borst dat de woningen voorzien zijn op een perceel dat nu de bestemming ‘Agrarisch Bollenteelt-Bollenzone 1′ heeft. Volgens Rik Pennings, bestuurder bij de LTO-Noord-afdeling, is dat eerste klas bollengrond en in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) is juist afgesproken dat kwalitatief goede bollengrond behouden moeten blijven voor de sector.

Functiewijziging niet gewenst

Het beoogde perceel is qua omvang danwel kleiner dan een hectare maar de kwaliteit is prima voor de bollenteelt. Om die reden is er ook veel interesse voor huur of koop. ‘Het is een locatie die bijdraagt aan het toekomstperspectief van de regio en gemeente en mag om die reden niet van functie wijzigen’, staat in de zienswijze. De functiewijziging van agrarisch naar wonen is ook niet gewenst omdat dit het open karakter van het gebied aantast en het nu een locatie is met mooie zichtlijnen over het bloembollengebied.

ISG afspraken overeind houden

In de nieuwe en aangescherpte, ‘Visie regionaal beleid Duin- en Bollenstreek 2.0’, die LTO Noord, KAVB en de Agrarische Jongeren Duin & Bollenstreek hebben uitgewerkt als bouwsteen voor het ruimtelijk beleid van de gemeente, benadrukken deze partijen nog eens extra dat ruimtelijke druk niet mag leiden tot het minder belangrijk maken van de in de ISG gemaakte afspraken. Zij presenteerden deze visie in juni als input voor de evaluatie die de vijf gemeenten gaan doen over de afspraken in de ISG.

De gemeenteraad besluit of de bestemmingswijziging er komt. 

Bron: Greenity

Bezwaar tegen woningen op bollenland