bollen-bloemen-innovatie7

Geslaagd bezoek gedeputeerde Meindert Stolk aan bloembollensector

Gedeputeerde Meindert Stolk (van de provincie Zuid-Holland) heeft op dinsdag 16 augustus een bezoek gebracht aan drie bedrijven in de bloembollenstreek. De KAVB had de gedeputeerde uitgenodigd om hem kennis te laten maken met de sector en in gesprek te gaan over de uitdagingen in de sector op het gebied van ruimtelijke ordening, huisvesting medewerkers, de verwerking van organisch afval en groen onderwijs.
bezoek-gedeputeerde-meindert-stolk-provincie-zuid-holland-greenport

Bedrijfsbezoeken

Het werkbezoek ging van start op het bedrijf W.A.M. Pennings met een aantal korte presentaties door de KAVB, Royal Anthos, Greenport Duin- en Bollenstreek, afvalverwerker Meerlanden N.V. en Keukenhof. Tijdens deze gesprekken werd o.a. gepleit voor een goede bereikbaarheid van de Bollenstreek en voldoende grond en ruimte voor de uitbreiding voor teelt- en handelsbedrijven. Ook werd stilgestaan bij de zoektocht naar een geschikte nieuwe locatie voor afvalverwerker Meerlanden.

Na een korte rondleiding over het bedrijf werd het bezoek voortgezet bij JUB Holland. Hier werden de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over de wensen die de sector heeft op het gebied van de huisvesting van medewerkers. Hierbij werd ook gekeken naar de verschillen in huisvestingsmogelijkheden in de verschillende provincies.

Voldoende en kundig personeel

Vervolgens vertrok het gezelschap naar Van Zanten Flowerbulbs in Hillegom. Hier kregen de aanwezigen meer informatie over het grote belang om als sector over voldoende en kundig personeel te beschikken. Centrale vraag was wat de sector kan doen om jongeren te interesseren én te binden aan de sector. Kansen liggen hier op het gebied van goed groen onderwijs in de regio.

Nieuwe omgevingsvisie uitgereikt

KAVB voorzitter Jaap Bond sloot het werkbezoek af met de overhandiging van de nieuwe omgevingsvisie aan de gedeputeerde. Deze visie is het afgelopen jaar opgesteld door KAVB kring Bloembollenstreek samen met LTO Duin- en Bollenstreek en de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB). Alle aanwezigen kijken terug op een zeer geslaagd bezoek.

Geslaagd bezoek gedeputeerde Meindert Stolk aan bloembollensector