bollen-bloemen-innovatie7

Subsidiebudget energiebesparing glastuinbouw opnieuw verhoogd

Het budget van de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) wordt opgehoogd van €25 naar €60 miljoen, voor aanvragen die zijn ingediend in 2022. Met deze ophoging, die geldt voor aanvragen die zijn ingediend in 2022, kan het overgrote deel van de positief beoordeelde aanvragen beschikt worden verwacht het kabinet. Het betreft de tweede verhoging in een jaar. Het plafond voor de regeling is eerder dit jaar al verhoogd van €13 miljoen naar €25 miljoen, schrijft Glastuinbouw Nederland in een reactie op het nieuws.
subsidieverhoging-glastuinbouw-greenport

Glastuinbouwbedrijven konden dit jaar weer subsidie aanvragen voor de toepassing van technieken die bewezen energie besparen. Door de ophoging worden meer bedrijven in staat gesteld om te investeren in energiebesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van LED-belichting, van energieschermen of van de aansluiting op een warmtenet.

De regeling was opengesteld voor subsidieaanvragen van 19 april tot en met 30 juni 2022. Glastuinbouwbedrijven vroegen voor bijna € 80 miljoen aan subsidie aan. Een hoger openstellingsbudget van de subsidieregeling EG draagt niet alleen bij aan verduurzaming van de glastuinbouw en het verminderen van de vraag naar gas in die sector, maar ook aan lagere vraag naar elektriciteit in Nederland als geheel en vermindering van druk op de elektriciteitsnetten, zegt men in Den Haag.

“Stap in de goede richting”

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland is blij met de aangekondigde verhoging. “Vanuit de sector is er aantoonbare belangstelling om te verduurzamen. Het is fijn dat dit door de verhoging van het subsidieplafond ook mogelijk wordt gemaakt.”
Dennis Medema, energiespecialist van Glastuinbouw Nederland, vult aan dat een dergelijke verhoging van de beschikbare subsidie zeker de moeite waard is. “Er is weliswaar behoefte aan nog meer, maar dit is zeker een flinke stap in de goede richting.”

Ook over de technieken die zijn opgenomen in de regeling – onder meer aansluiting van bedrijven op een warmtenetwerk, aanschaf van een luchtbehandelingssysteem of de overstap naar LED-belichting – is Dennis Medema tevreden. “Ook hier is altijd ruimte voor verbetering, maar er ontbreken geen belangrijke technieken. We hebben immers goed samengewerkt met het ministerie en andere betrokken partijen voor de invulling van de regeling.”

SDE en borgstelling regelen

Dat neemt niet weg dat Glastuinbouw Nederland wel degelijk nog dringende verzoeken heeft richting het Kabinet en de betrokken ministeries. “Dit zijn goede stappen richting verdere verduurzaming van de glastuinbouw. De extreem hoge energieprijzen van dit moment vergroten de noodzaak van verduurzaming, maar bedrijven moeten wel financieel gezond blijven om überhaupt te kunnen investeren in nieuwe technieken”, benadrukt Adri Bom-Lemstra. Ze roept het Kabinet derhalve op om de SDE-regeling snel aan te passen, conform de recente motie in de Tweede Kamer. Ook noemt zij het cruciaal dat de borgstelling wordt geregeld, zodat glastuinbouwbedrijven een beetje lucht krijgen in deze zeer lastige economische periode.

Meer informatie over de EG-subsidie is te vinden op de website van RVO

Bron: Ministerie van LNV

Bron: BP Nieuws

Subsidiebudget energiebesparing glastuinbouw opnieuw verhoogd