bollen-bloemen-innovatie7

Bollenrevolutie 4.0 lanceert animatie over slim datagebruik

Bollenrevolutie 4.0 lanceert samen met partners Agrisim B.V., Wageningen Universiteit en KAVB het slimme data-gedreven groei-informatie platform voor tulpenbollen. Dit systeem gaat over de koppeling tussen werkelijke en voorspelde groei. Met dit model kunnen we dus de potentiële opbrengst van tulpen in het veld voorspellen.
Agrisim-tulpenbollen-data-gedreven groei-informatie-platform-greenport-duin-en-bollenstreek

Het is zover! Bollenrevolutie 4.0 lanceert samen met partners Agrisim B.V., Wageningen Universiteit en KAVB het slimme data-gedreven groei-informatie platform voor tulpenbollen. Dit systeem gaat over de koppeling tussen werkelijke en voorspelde groei. Met dit model kunnen we dus de potentiële opbrengst van tulpen in het veld voorspellen. Binnen het project Bollenrevolutie 4.0 heeft dit groeimodel van Wageningen University & Research, dat stamt uit de jaren ’90, een fikse opknapbeurt gekregen en wordt het in het onderzoek gevalideerd in meerdere tulpenrassen.    


Ingewikkelde materie

Met behulp van data, zoals klimaat-, satelliet- en perceeldata, worden telers in staat gesteld om optimale keuzes te maken in hun bedrijfsvoering en gewasproductie. Dat proces klinkt een stuk eenvoudiger dan het is. Om deze ingewikkelde materie helder te presenteren aan het vak, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een bijzondere animatie waarin het proces van data verzamelen en de meerwaarde hiervan voor het bollenbedrijf helder wordt uitgelegd.  


Doe ook mee!

Met de lancering van dit nieuwsbericht willen we ook graag duidelijk maken wat het slimme data-gedreven groei-informatie platform eigenlijk inhoudt.  Daarnaast zijn we zeer geïnteresseerd in jouw feedback en benieuwd of deze eerste stappen ook voor jou als bollenteler relevant zijn.

Dus: ga naar het platform en kijk zelf! Dit is jouw kans om een bijdrage te leveren aan een nieuwe manier van bollenkweken én ons binnen het onderzoek duidelijk te kunnen sturen in de juiste richting.


Link naar de animatie

De animatie is hier te bekijken. Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollenrevolutie 4.0.


Over dit onderzoek

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Agrisim B.V., Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.


Vragen?

Voor vragen neem je contact op met penvoerder Annika Versloot (KAVB) via versloot@kavb.nl.

Bollenrevolutie 4.0 lanceert animatie over slim datagebruik