bollen-bloemen-innovatie7

Bollenjongens nemen eerste exemplaar magazine De Groene Tulp in ontvangst

Tupenglossy de Groene Tulp werd vrijdag 27 januari 2023 als eerste uitgereikt aan de Bollenjongens. Symbolisch op de 'Dag van de Tulp'. Projectleider Michel Jansen gaf het eerste exemplaar aan de Bollenjongens en liet weten dat het onderzoek verder gaat met overheidsgeld.

In de periode vanaf 2018 tot en met 2022 is binnen het project Groene Tulp door een aantal partijen intensief samengewerkt met als doel: een duurzame teelt, met behoud van kwaliteit en opbrengst. Dit meerjarenproject is nu afgerond en ter gelegenheid daarvan is eenmalig magazine De Groene Tulp uitgebracht. Het eerste exemplaar van magazine De Groene Tulp werd uitgereikt op de Dag van de Tulp aan de Bollenjongens en met reden: het gaat immers om hun toekomst.

Op het gebied van verduurzaming zijn al vóór 2018 grote stappen gezet, die zijn er in de afgelopen jaren gezet en die reis gaat door. Wel is dit een goed moment om te stil te staan bij wat er bereikt is. Zo worden veel minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, onder meer door effectiever ziekten en plagen op te sporen en gericht te bestrijden.

Een ander voorbeeld: het inzetten van foamcoating om bollen te beschermen. Ook in de inzet van biostimulanten en groene middelen zijn stappen gezet en het inzicht in de werking van de bodem(vruchtbaarheid) is toegenomen. Onderzoek naar verduurzaming is geen vraag meer, maar een gegeven. Zo wordt in Fieldlab bol, in het meerjarenprogramma Vitale Teelt maar ook door bedrijven en toeleveranciers afzonderlijk verder gezocht en ontwikkeld.

Door de algemeen verbindend verklaring die is ingegaan is structureel geld beschikbaar voor onderzoek, deze verklaring loopt tot 2027.

Achtergrondinformatie

Lees hier het artikel uit de Greenity over De Groene Tulp en bekijk hier de video over het project.
Meer informatie over het volledige project is hier te vinden. Vragen over het project stel je aan projectleider Michel Jansen: micheljansen@vertify.nl.

Bollenjongens nemen eerste exemplaar magazine De Groene Tulp in ontvangst