bollen-bloemen-innovatie7

Bezoek Chinese delegatie

Een Chinese delegatie bestuurders was maandag 31 juli 2023 op bezoek in Den Haag om o.a. de bestaande banden met Nederland te verdiepen en nieuwe handelsbetrekkingen aan te gaan. Programmamanager Maarten Prins presenteerde het verhaal vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek, met verdieping op samenwerking en innovatie.
Chinese-delegatie-provincie-zuid-holland-7-8-23

Een delegatie bestuurders uit de provincie Yunnan in China bezocht op uitnodiging van provincie Zuid-Holland maandag en dinsdag verschillende Nederlandse tuinbouwbedrijven en organisaties. Yunnan ligt in het zuidwesten van China en is een gebied vol met sierteeltproductie. Maar liefst 50% van de sierteeltproductie in China komt uit Yunnan. Een groot deel van die productie wordt geëxporteerd naar landen in de regio, zoals Japan en Korea.

Het doel van de missie

De delegatie kwam hier met een doel: het verdiepen van bestaande banden met Nederland en nieuwe handelsbetrekkingen aangaan. Daarnaast is nog verder innoveren prioriteit en heeft China zich dit ten doel gesteld.

Bijdrage Greenport Duin- en Bollensteek

Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek heeft programmamanager Maarten Prins een presentatie verzorgd waarin hij vertelde over de sierteelt in de Duin- en Bollenstreek, de Nederlandse expertise in de tuinbouw (met focus op bloemensector) en over hoe de samenwerking en innovatie hierin georganiseerd zijn. Dit gaat tot een vervolgbezoek leiden.

Bloemen als medium

In China hebben bloemen een duidelijk betekenis. Zoals zij het zo mooi verwoorden: belangrijk in ceremonies en tradities, een mooi medium, het zijn boodschappers om je gevoel uit te drukken. Bloemen hebben een belangrijke rol in ‘the persuit of hapiness’ ofwel: ze dragen blij aan geluk. Mooi om de ‘why’ zo te horen.

Vanwege stijgende welvaart in China nemen ook de bestedingen aan bloemen toe. Wereldwijd liggen we ver van elkaar, maar toch zijn we met dezelfde doelen bezig.

Bezoek Chinese delegatie