Hyacinten-geteeld-in-sleuf-Bollencoaster-greenport

Speciale film gemaakt over Bollencoaster: telen van bloembollen in sleuven

Bij Wageningen UR wordt momenteel onderzoek gedaan naar een zeer innovatief toekomstgericht teeltsysteem waarbij bloembollen los van de ondergrond in sleuven worden geteeld. Om een goed beeld krijgen van de inhoud van dit onderzoek is er door de Bollenacademie een illustratief filmpje gemaakt. Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar of afbreekbaar) plastic. Het resultaat is een teeltconcept om deze sleuven-methode toe te passen bij hyacint en lelie, waarbij in dit project duidelijk moet worden of het haalbaar is, welke voor- en nadelen er zijn en waar nog uitdagingen liggen.

Link naar de film

De film is hier te bekijken. Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollencoaster.

Over dit onderzoek

Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics, Rabobank Bollenstreek, Hoogheemraadschap Rijnland, Greenport Duin- en Bollenstreek en Wageningen University & Research (WUR).

Voor vragen kan je contact opnemen met penvoerder Rianne van der Hulst (KAVB) via va*********@ka**.nl of projectleider Paul Ruigrok (WUR) pa**********@wu*.nl.