oevers-landbouwportaal-greenport

Vliegende start Landbouwportaal Rijnland

Op 18 januari 2022 lanceerden hoogheemraad Waldo von Faber en bollenteler en Bollenjongen Lucas van Haaster met een druk op de knop het Landbouwportaal Rijnland via deze live stream. In aanloop naar deze officiële opening kwamen ook diverse agrarische bestuurders aan het woord om over het belang van goede bodem en waterkwaliteit voor de agrarische sector te vertellen. Meteoroloog Reinier van de Berg nam het kijkend publiek mee in een inspirerend verhaal over klimaatverandering en hoe de agrarische sector hier mee om kan gaan.

In het Landbouwportaal kunnen boeren en tuinders een gratis coach aanvragen die adviseert over water- en bodemkwaliteit. Wil je subsidie aanvragen? Ook daar kunnen de coaches je bij helpen. Er zijn vier thema’s waarop ondersteuning mogelijk is:

  • erfafspoeling
  • duurzaam bodembeheer
  • gewasbeschermingsmiddelen
  • beheer en inrichting van percelen en oevers.

Inmiddels hebben al 50 collega’s zich aangemeld voor een gratis coachbezoek. Er is plek voor zeker 100 collega’s, dus meld je vooral aan! Hiervoor kan je deze link gebruiken.

In de nieuwsbrief lees je meer over de opening en de laatste stand van zaken rond het portaal. Daarnaast stellen de mensen achter het portaal zich voor en vertellen enthousiaste deelnemers over hun ervaringen.

pps-bollencoaster-onderzoek-wur-greenport

Goede hyacint uit project Bollencoaster

De eerste proef vond plaats van 24 oktober 2020 tot begin juli 2021. Bij het rooien zag WUR-onderzoeker Martin van Dam al een goed resultaat hyacintenbollen boven de grond komen. De bollen uit de proef zijn vergeleken met de teelt van dezelfde partij bollen van hyacintenkweker Arjan Hogervorst die ze in zandgrond in Julianadorp had geteeld.

Iets meer stikstofinhoud

Zowel de bolinhoud als de grootte van de bollen uit de sleuventeelt waren vrijwel vergelijkbaar. Toch hadden de bollen uit de sleuventeelt iets meer stikstofinhoud dan de bollen uit de vollegrond. De behandelingen in de sleuventeelt was één zonder en één met extra stikstof middels ureum. Van Dam: “De stikstofgift in sleuventeelt is wel efficiënter dan in de vollegrond en dat is ook logisch.”

Goede broeikwaliteit

Rond de jaarwisseling werden de bollen uit de sleuventeelt in bloei getrokken net als de bollen uit de vollegrond. Van Dam beoordeelde de afbroei samen met de werkgroepleden. De afgebroeide hyacintenbollen uit de sleuventeelt zagen er goed uit. Van Dam: “Meer stikstof in de bol geeft veelal zwaardere trossen door meer hyacintenbloemetjes op een steel. Echter, de broeikwaliteit tussen de bollen van Hogervorst en die uit de sleuventeelt, liep niet sterk uiteen. Wij zagen geen betere bloemen bij meer stikstof in de sleuventeelt. Sterker nog, de bollen uit de vollegrond hadden zelfs per steel iets meer nagels dan die uit de proef.”

Variatie in substraat

Inmiddels staat er in Voorhout een tweede proef met hyacinten in sleuventeelt. De eerste komen alweer boven de grond. Dit keer zijn er twee zaken veranderd aan de proefopzet. Een veur is nóg smaller gemaakt om te kijken of er een bepaalde ondergrens zit aan de hoeveelheid te gebruiken substraat. Ook is het substraat veranderd. In de ene veur is de grond gebruikt uit de eerste sleuventeelt, maar dan wel gestoomd. In de andere sleuf zit nu kokos met 15 procent compost in plaats van een mengsel van kokos en veen zoals in de eerste proef .

Mechaniseren

Van Dam is in overleg met verschillende mechanisatiebedrijven om te bekijken in hoeverre er met de sleuventeelt gemechaniseerd geplant en geoogst kan worden, en of ook de onkruidbestrijding gemechaniseerd kan worden. “Ik hoor daar hoopvolle reacties op”, aldus Van Dam.

PPS-project

Project Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van vijf partners; KAVB (productgroep Hyacint en het hyacintenfonds), Wageningen University & Research (WUR), Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics en Greenport Duin- en Bollenstreek. Hoogheemraadschap Rijnland en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun innovatiefondsen bij aan de financiering.

Bron: Greenity