Erik-Hogervorst-Daan-van-Steijn-Innovatieprijs-2022

GreenportLIVE: Innoverende streek met uitreiking Bollenjongens Innovatieprijs

In de streek wordt een hoop geïnnoveerd. Waar deze innovaties normaliter te zien zijn op de SMTB – en meedingen naar de innovatieprijs – is een aantal te zien op donderdag 20 januari tijdens GreenportLIVE: een innoverende streek en sector, met uitreiking van de Bollenjongens Innovatieprijs. Vanuit het bedrijfspand van Hogervorst – Creating Solutions (winnaar van de Innovatieprijs van 2021) reiken de Bollenjongens de Innovatieprijs van 2022 uit aan het meest innoverende idee.

Tijdens de uitzending is Andries Middag de gespreksleider en schuiven twee Bollenjongens, de winnaar van vorig jaar en gastheer Hogervorst, een student van de HAS uit Den Bosch en de uiteindelijke winnaar van dit jaar aan. Zij gaan in gesprek over en bekijken de innovaties – die gefilmd zijn – die in sector ontwikkeld worden, wat dit voor de sector betekent en waar kansen liggen met deze innovaties. Draagt het bij aan het algemeen goed of is het specifiek, denk hierbij aan milieu, (arbeids)duurzaamheid, kennisoverdracht of samenwerking?

Deelnemers

Met elkaar bekijken we de video’s die gemaakt zijn van de innovaties die – na een selectieronde – in de top vijf staan. De volgende vijf bedrijven en innovaties komen tijdens deze GreenportLIVE voorbij:

  • Eval: warmtepomp
  • Hogervorst: batterij management system
  • Akerboom: stapelaar
  • ISO group: plant robot
  • Agratechniek: warmtepomp

In de video’s vertellen de ontwikkelaars over zichzelf, hun bedrijf en innovatie en natuurlijk over de inzetbaarheid van de innovatie. Wat zijn de voordelen, voor wie is het bedoeld en hoe kijken zij naar de toekomst.
Tijdens de uitzending besteden we ook aandacht aan recent afgrond onderzoek door studenten van HAS Den Bosch. Ze hebben kansen voor het versterken van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek in beeld gebracht.

Een interessante avond die vol zit met noviteiten, zoals we het graag zien! Ga donderdag 20 januari om 20.00 uur met ons online en mis niets van deze ontwikkelingen in de sector!

Aanmelden

Kijk donderdag 20 januari live mee via ons YouTube-kanaal. De link komt hier binnenkort online. Als je je aanmeldt, dan sturen wij je de link van te voren toe via de e-mail. Klik hier om je aan te melden.

tray-plastic-p-act-challenge-greenport

Beslisboom helpt ondernemers in sierteelt bij verduurzamen verpakkingen

Het kiezen voor een verpakking is een complex vraagstuk waarin materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, de afvalverwerkingketen en export een rol spelen. Daardoor is het voor ondernemers – zoals producenten, handelaren, exporteurs en afnemers – niet eenvoudig te kiezen welke verpakking het meest duurzaam is. Daarom ontstond het idee voor Beslisbomen Duurzaam Verpakken voor de AGF en de sierteelt: modellen waarmee ondernemers de juiste keuzes kunnen maken.

De beslisboom helpt een ondernemer bij het stellen van doelen voor verduurzaming van zijn verpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen in het bedrijf, het kiezen van een strategie om verpakkingen te verduurzamen en het communiceren van de gekozen strategie. Gebruikers worden stap voor stap meegenomen in het document.

Meerjarenprogramma

De Beslisbomen zijn een initiatief van een consortium onder leiding van Greenport West-Holland. Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen in het regionale tuinbouwcluster. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Zo heeft de Greenport sinds enkele jaren een programma Plastics; dat heeft als doel te komen tot circulaire verpakkingen en teeltmaterialen. Bij dat programma bleek dat er behoefte is aan meer duidelijkheid over wat duurzaam verpakken inhoudt en hoe ondernemers dat zelf kunnen aanpakken.

Naast Greenport West-Holland bestaat het consortium uit Levarht, Orchidee Nederland en Modiform, met hulp van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De uitvoering was in handen van Partners for Innovation, adviesbureau voor circulaire en duurzame innovaties. Inmiddels zijn de eerste organisaties aan de slag gegaan met de Beslisbomen, namelijk Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Vereniging Groothandelaren Bloemkwekerijproducten (VGB), Tuinbranche Nederland en Royal Lemkes.

Workshops

Het consortium heeft afgesproken rondom de Beslisbomen een meerjarenprogramma op te zetten. Doel daarvan is van elkaar leren van de resultaten, en daarmee ook de ketensamenwerking te verduurzamen. Bovendien zullen de Beslisbomen verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast komen er waarschijnlijk workshops voor gebruikers van de beslisbomen.

De Beslisbomen Duurzaam Verpakken zijn gratis te downloaden via www.duurzaamverpakkentuinbouw.nl. Die voor de sierteelt download je eenvoudig hier.