geothermie-aardwarmte-greenport-duin-en-bollenstreek

In de bubbel met aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een vorm van duurzame warmte. In de diepe ondergrond (soms wel tot 2 kilometer diepte) zit warm water. Het water in de ondergrond is verwarmd door de aardkern. Dit warme water kunnen we benutten voor de verwarming van onder andere huizen en de glastuinbouw, ter vervanging van het verbranden van aardgas. Wanneer de warmte uit het water is gehaald, wordt dit koude water terug in de grond gepompt waardoor het weer opwarmt.

Deze warmtebron is uiterst geschikt om in de basislast warmtevraag in de gebouwde omgeving, van ondernemers en de glastuinbouw te voorzien, omdat aardwarmte niet afhankelijk is van het weer (zon en wind). De techniek is niet nieuw en wordt al op grote schaal gebruikt in bijvoorbeeld het Westland om tuinders te voorzien van warmte.

Geothermie in de regio Rijnland

In het kader van aardwarmte in de regio Rijnland onderzoeken D4 en Shell samen het aardwarmte potentieel en hebben daarvoor in april 2020 een opsporingsvergunning ingediend. Zoals het er nu naar uitziet zullen er in het gebied ‘Rijnland’ meerdere aardwarmteputten komen. Om de gehele regio van duurzame warmte te voorzien kunnen verschillende warmtebronnen met warmtevragers op regionale schaal gekoppeld worden door warmte-infrastructuur. Daarom verkennen D4 en Firan de mogelijkheden voor eenwarmtetransportinfrastructuur in de regio Rijnland. En parallel daaraan onderzoeken zij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van lokale warmtenetten met o.a. de tuinders van Trappenberg-Kloosterschuur.

In gesprek

Daarom gaan D4 en Firan de komende periode gesprekken voeren met de glastuinbouwers op Trappenberg-Kloosterschuur. De onbenutte warmte van de ene tuinder kan voor de buurman nog bruikbaar zijn. Hiermee kun je het fossiele gasverbruik voor verwarming drastisch verlagen. Een nieuw aan te leggen warmtenet kan die uitwisseling van warmte mogelijk maken. In de toekomst kan het warmtenet gevoed worden met andere warmtebronnen: bijvoorbeeld met aardwarmte (of andere warmtebronnen mochten deze aanwezig zijn).   

Vraag en aanbod

Aan de aanbodkant onderzoeken D4 en Shell de mogelijkheden van aardwarmte. Shell en D4 hebben een opsporingsvergunning aangevraagd om het aardwarmte potentieel te onderzoeken. Naar verwachting kunnen er voldoende aardwarmte putten ontwikkeld worden om de hele regio van warmte te voorzien.

Ontwikkeling warmtenet

De warmte-uitwisseling tussen de tuinders en de aansluiting op het aardwarmtenet kunnen dienen als een startmotor voor de warmtetransitie in de hele regio. De initiatieven versterken elkaar dus. Mocht aardwarmte beschikbaar komen, dan kan de warmtebron snel gekoppeld worden aan het warmtenet.

Wil jij in gesprek met D4 en Firan? Of heb je vragen? Stuur ons een bericht via andries@greenportdb.nl.

Glossy-TULP-greenport-duin-en-bollenstreek

Magazine TULP. vervangt fysieke ‘Dag van de Tulp’

Van alle partners van de ‘Dag van de Tulp’ zijn bijdragen opgenomen, zoals de resultaten van de veldkeuring van de BKD, bijdragen uit het onderzoek van WUR, een column over het project De Groene Tulp en een column van algemeen voorzitter Jaap Bond.

Er is meer

Maar er is meer te vinden in deze eenmalige uitgave: zo is er ruimte voor de top-twintig van de tulp met bijzondere feiten, kunst en cultuur, komt ons bestuurslid en directeur Bart Siemerink van Keukenhof aan het woord en gaat Jan Nekkers in op de scenario’s voor de toekomst van de tulpteelt in Nederland.

Kortom: een magazine met een zeer gevarieerde inhoud, de moeite van het lezen waard.