bollen-bloemen-innovatie7

Zij-instroom in de sector

De komende maanden onderzoekt onze Greenport of er draagvlak is voor een arbeidsmarktproject zoals GroenStart. Martijn Grosman en Sven van Sligter zijn op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn in arbeidskrachten die niet per sé een tuinbouwachtergrond hebben. Praat mee en wellicht kan GroenStart in 2021 ook bij ons van start.
zij-instroom-greenport-duin-en-bollenstreek

Profiel GroenStart

In opdracht van programmamanager Andries Middag wordt de komende maanden een verkenning uitgevoerd naar draagvlak voor arbeidsmarkttoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In navolging van het project GroenStart in Greenport Noord-Holland Noord wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor extra instroom van werknemers in de groene sectoren van de Greenports Boskoop, Duin & Bollenstreek en Aalsmeer. Yuverta is een belangrijke partner bij de mogelijke ontwikkeling van een traject. De verkenning wordt uitgevoerd door Sven van Sligter, projectleider van GroenStart in Noord-Holland Noord. Sven wordt bijgestaan door Martijn Grosmann, collega-projectleider van GroenStart. De verkenning focust zich op het arbeidsmarktbeleid van de drie Greenports voor de groene en agrarische sectoren. De uitkomsten van de verkenning zijn van belang voor de verdere visievorming om de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt te stimuleren en extra instroom van medewerkers in de sector te creëren.

Wat is GroenStart

GroenStart is een arbeidsmarktproject begonnen in Greenport NoordHollandNoord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt de GroenStart-formule tot een unieke formule. Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart-trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Greenport Duin- en Bollenstreek en dit gebeurt op maatwerkniveau. Als opleiden de wens is, dan biedt GroenStart opleidingen aan op entreeniveau en niveau 2. Het adagium: Maatwerk voor een toekomst in het groen!

Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek

De komende maanden verkennen Sven en Martijn welke succesvolle onderdelen van GroenStart ook voor de Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek kunnen werken en wat hiervoor nodig is. De verkenning focust zich op het arbeidsmarktbeleid van de drie Greenports voor de groene en agrarische sectoren. De uitkomsten van de verkenning zijn van belang voor de verdere visievorming om de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt te stimuleren en extra instroom van medewerkers in de sector te creëren. De projectleiders Sven en Martijn interviewen de komende tijd een aantal mensen van verschillende organisaties in de werkgebieden van de drie Greenports. Eind januari 2021 wordt hun rapportage verwacht.
Wil je meedoen, meld je dan via co**********@gr*********.nl.

Wie biedt GroenStart kansen

Deelnemers aan GroenStart zijn er in vele maten en soorten. Zo zijn er jongeren, ouderen, nieuwkomers, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Ze hebben met elkaar gemeen dat er een individuele vraag is die te maken heeft met zelfstandigheid; met persoonlijke ontwikkeling, een zorgvraag, met sociaalmaatschappelijke ontwikkeling of met een ontwikkeling van een bekwaamheid. GroenStart biedt de deelnemers trajecten aan waarmee de zelfstandigheid wordt vergroot. De methodiek daarbij is voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk. Deelnemers hebben allemaal een verschillende achtergrond maar samengevat hebben we het over van zorg naar werk, van onderwijs naar werk, van uitkering naar werk en soms van dagbesteding naar werk. Sinds de start van GroenStart in 2017 zijn er ca 310 intakes gedaan, zijn ruim 120 deelnemers gaan voorschakelen, hebben ca 160 deelnemers een opleiding gevolgd of zijn daar nu mee bezig en zijn er ruim 120 nieuwe medewerkers duurzaam aan het werk in de groene en agrarische sectoren van Noord-Holland Noord.

Zij-instroom in de sector