bollen-bloemen-innovatie7

Wetenschappers op zoek naar kansen biodiversiteit in Duin- en Bollenstreek

In 2021 zijn er twee onderzoeksprojecten van start gegaan in de streek: het Living Lab-project (vijfjarig) in het Nationaal Park Hollandse Duinen waarbij oplossingen worden bedacht om gezonde bedrijfsvoering te laten samengaan met herstel biodiversiteit en het ACCEZ-project Vitale bollenteelt. Twee projecten waarin nauw wordt samengewerkt.
Studenten-HAS-biodiversiteit-living-lab-Greenport

Dit jaar zijn er twee onderzoeksprojecten van start gegaan in de streek. Het Living Lab-project is een vijfjarig project waar onderzoekers van het NIOO-KNAW, WUR, Universiteit van Nijmegen en HAS Den Bosch en Venlo betrokken zijn. Hun werkgebied is het Nationaal Park Hollands Duinen. Daarnaast is het ACCEZ-project Vitale bollenteelt (circulaire bollenteelt) aan de slag gegaan met onderzoekers van Naturalis, Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden. De onderzoekers van beide programma’s werken nauw samen en trekken naar de streek zoveel mogelijk gezamenlijk op.

Als onderdeel van het Living Lab zullen de komende jaar zo’n tien studentengroepen van de HAS die creatieve oplossingen bedenken waarin een gezonde bedrijfsvoering samengaat met herstel van biodiversiteit. De eerste HAS-groep is reeds van start gegaan. De vier studenten (zij stellen zich hier graag voor) inventariseren de streek, waarbij ze kijken naar de huidige biodiversiteit en de infrastructuur (zoals randen, natuurvriendelijke oevers, overhoekjes, groenstroken en bijenlinten) waar soorten als de bollenvogels gebruik van kunnen maken en zullen adviezen geven over biodiversiteitsherstel.

ACCEZ houdt zich onder meer bezig met kpi’s (kritische prestatie indicatoren) en ecosysteemdiensten. Ook kunnen via hen korte onderzoeken worden uitgezet, om vanuit vraagstukken van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek. 

Wetenschappers op zoek naar kansen biodiversiteit in Duin- en Bollenstreek