bollen-bloemen-innovatie7

Verkiezingsmanifest Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten

Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten (THA) heeft in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een verkiezingsmanifest geschreven. In het manifest pleit de taskforce onder andere voor beleidsontwikkeling, het aanwijzen van locaties voor het realiseren van nieuwe huisvestingsoplossingen, regionale samenwerking en de registratie van internationale medewerkers in het BRP.
Manifest-taskforce-internationale-medewerkers

Het manifest is inmiddels aangeboden aan alle politieke partijen in de dertien Holland-Rijnland gemeenten.
Onder de vlag van Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten werken marktpartijen en brancheorganisaties samen om in Holland Rijnland het tekort aan kwalitatief goede huisvesting voor internationale medewerkers en de oplossingen daarvoor structureel onder de aandacht te brengen van onder andere overheden.

Verkiezingsmanifest Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten