bollen-bloemen-innovatie7

Vaccinatie COVID-19 voor internationale medewerkers

Belangrijke informatie voor werkgevers en uitzendbureaus. Internationale medewerkers die vier weken of langer in Nederland werken, kunnen net als hun Nederlandse collega’s een vaccinatie krijgen tegen het coronavirus. Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen ervoor kiezen om zich te laten vaccineren. Daarom vraagt de overheid uw hulp bij het informeren van uw internationale medewerkers. Voor de uitnodiging van deze doelgroep zijn er drie routes uitgestippeld.
vaccinatie-covid-19-internationale-medewerkers-greenport

Route 1: internationale medewerkers ingeschreven in Basis Registratie Personen (BRP)
Internationale medewerkers die ingeschreven staan in de BRP van de gemeente waarin ze wonen, ontvangen een uitnodiging  van het RIVM op het adres waarop ze ingeschreven staan. Na ontvangst van deze uitnodiging kunnen zij zelf of – indien nodig – met hulp van de werkgever een afspraak maken. In de uitnodigingsbrief staat vermeld hoe dat in zijn werk gaat.

Route 2: internationale medewerkers ingeschreven in Registratie Niet-ingezetenen (RNI) met e-mailadres
Internationale medewerkers die ingeschreven staan in de RNI en bij inschrijving een e-mailadres afgegeven hebben, ontvangen zelf een oproep via een tweewekelijkse mailing vanuit de overheid. In deze mailing staat in verschillende talen omschreven welke geboortejaren aan de beurt zijn en hoe er een afspraak gemaakt kan worden. Internationale medewerkers kunnen vanaf januari 2021 bij inschrijving in de RNI een e-mailadres opgeven en toestemming geven om via dat adres informatie vanuit de overheid te ontvangen.

Route 3: internationale medewerkers ingeschreven in Registratie Niet-ingezetenen (RNI) zonder e-mailadres
Internationale medewerkers die ingeschreven zijn in de RNI en geen e-mailadres hebben achtergelaten, kunnen door de overheid niet persoonlijk worden opgeroepen. De overheid vraagt werkgevers om hulp bij het informeren van deze groep. Als zij op basis van hun leeftijd of medische achtergrond aan de beurt zijn, kunnen ze een afspraak maken via het landelijke afsprakennummer: 0800-7070. Op de website van GGD Amsterdam staat een actueel overzicht van de groepen die momenteel aan de beurt zijn: ggd.amsterdam.nl/beurt

Afspraak maken namens internationale medewerker
Indien internationale medewerkers de Nederlandse of Engelse taal niet voldoende spreken, kan de werkgever namens hen een vaccinatieafspraak maken. Bij het maken van deze afspraak wordt een aantal gezondheidsvragen gesteld en moet u het BSN-nummer en paspoortgegevens bij de hand hebben. Zorg ervoor dat u deze informatie heeft en/of uw medewerker aanwezig is om antwoord te geven op de gestelde vragen. Als er voldoende afspraaktijden beschikbaar zijn, kunt u voor meerdere personen tegelijkertijd een prikafspraak maken.

Voorlichting is cruciaal
Omdat een groot deel van de internationale medewerkers niet via de BRP persoonlijk bereikt kan worden en/of onvoldoende Nederlands spreekt, speelt u als werkgever een belangrijke rol bij het geven van voorlichting. U kunt hiervoor gebruikmaken van de volgende informatie:

Begrijpelijke flyer over vaccineren in 12 talen door Pharos
De website van Pharos over coronavaccinatie in 14 talen (met voorleesfunctie)
Folder (7pag) VWS over vaccineren in diverse talen
WhatsApp hulplijn Rode Kruis voor anderstaligen

Vragen?
Voor vragen over vaccineren kunt u contact opnemen met het landelijke informatienummer 0800 – 1351 of met de GGD in uw regio:
– GGD Hollands Midden: 085 – 078 28 76.

Vaccinatie COVID-19 voor internationale medewerkers