bollen-bloemen-innovatie7

Tweede Kamerleden bezoeken sierteeltregio op vrijdag 20 oktober

Op vrijdag 20 oktober 2023 brachten Tweede Kamerleden Peter Valstar en Roelien Kamminga een bezoek aan onze sierteeltregio. Onze Greenport werkt namelijk nauw samen met greenportregio’s Aalsmeer en Boskoop aan een weerbare en vitale regio. Eén van de manieren is door samen op te trekken in de Regio Deal.
tweede-kamer-bezoek-greenportregio-regiodeal-greenport

Programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek Maarten Prins: “Dat deze drie sierteeltregio’s met elkaar samenwerken in deze deal is nodig en uniek. Op deze manier bereiken we voldoende impact. Afzonderlijk zijn we daar – ook al zijn we bijzonder – te klein voor.”

Brede welvaart

We werken aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt en een duurzaam en circulair sierteeltcluster. Om dit voor elkaar te krijgen, vraagt deze sierteeltregio een Regio Deal aan bij het Rijk. Met deze Regio Deals werken Rijksoverheid en regio’s samen om de brede welvaart te verhogen: de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Juist op de plekken die een extra impuls goed kunnen gebruiken.

Bollenjongen Martijn van Haaster was ook aanwezig. “Terugkijkend op deze middag was interactie plezierig, er werd écht geluisterd. Ik zie de Regio Deal als een kans om de handen ineen te slaan om kennis te delen en de stap naar de toekomst te maken.”

Bedrijfsbezoeken onderdeel van werkbezoek

De Kamerleden lieten zich bijpraten over de uitdagingen en ambities van de sierteeltregio. Dat konden ze direct in de praktijk zien. Hobaho en WAM Pennings stelden daarvoor hun bedrijven open. Onderwerpen als opslag van water, huisvesting van internationale medewerkers, de inzet van dronetechniek ter vervanging van gewasbeschermingsmiddelen kwamen tijdens dit werkbezoek voorbij.

Tweede Kamerleden bezoeken sierteeltregio op vrijdag 20 oktober