bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE 14 mei 2020 Coronakansen

Donderdag 14 mei vond de tweede editie van GreenportLIVE plaats. In samenwerking met Bollenstreek Omroep besteedden we aandacht aan kansen voor ondernemers door én na Corona.
Radiostudio-bollenstreek-greenport-duin-en-bollenstreek

Donderdag 14 mei vond de tweede editie van GreenportLIVE plaats. In samenwerking met Bollenstreek Omroep besteedden we aandacht aan kansen voor ondernemers door én na Corona.
De volledige uitzending vind je hier terug. Je vindt daar ook de afzonderlijke opnames van onze sprekers. In dit bericht zetten we een aantal tips en acties voor vervolg op een rij.

Huisverkoop
Huisverkoop van producten levert financieel, maar vooral ook maatschappelijk veel op. Veel ondernemers, die gebruik maken of gemaakt hebben van de mogelijkheid om hun producten vanuit ‘huis’ te verkopen, hebben hier nog niet de juiste planologisch-juridische afspraken over gemaakt met de gemeente. Samen met brancheorganisaties LTO Noord en KAVB willen wij als Greenport Duin- en Bollenstreek helpen om dit voor het volgende seizoen wél goed geregeld te krijgen. Graag horen wij van ondernemers wat de wensen en voorkeuren zijn. Om dit zoveel mogelijk in één keer goed te doen, stemmen wij eerst met de gemeenten af welke informatie exact benodigd is in deze fase van het proces. Zodra dit duidelijk is, laten wij dit weten en gaan wij samen met ondernemers, zoveel mogelijk collectief de huisverkoop optimaliseren en legaliseren. Zo maken wij het samen een visitekaartje voor de kwekers en de streek.

Inhoudsstoffen/restmateriaal/afval
Ongeveer alle woorden die je kunt geven aan organisch materiaal afkomstig van de productiebedrijven passeerden donderdagavond de revue. De belangrijkste adviezen die beide deskundigen, Willem Kemmers en Gert-Jan Klaasse Bos, gaven waren om nu alvast na te denken over welke mogelijke toepassingen er nog meer zijn, behalve (laten) composteren of afvoeren. Ze adviseerden zo ‘schoon’ mogelijk te werken en verschillende stromen van materialen zo goed mogelijk te scheiden, ook al op het erf. De eerste aanmeldingen uit de Greenport Duin- en Bollenstreek zijn inmiddels binnengekomen via Valorisatielab, maar er mogen er nog meer bij. Greenport Duin- en Bollenstreek blijft graag op de hoogte van acties en interesses van personen en organisaties uit onze regio met betrekking tot dit onderwerp. In afstemming met onder andere KAVB, Wageningen UR en Greenport Noord-Holland Noord – onze programmapartners van Vitale Teelt 2030 – zullen wij ook zelf nog weer de nodige activiteiten ontplooien met betrekking tot het onderwerp circulaire tuinbouw. Over de mogelijkheden voor biomassavergisting van reststromen afkomstig van de bedrijven uit de Greenport Duin- en Bollenstreek willen wij jullie in een volgende uitzending van GreenportLIVE (op 23 juni) meer vertellen.

Webshops
Een succesvol voorbeeld van een webshop gaf Joyce Lansbergen. Ze was het al enige tijd van plan, en de voorbereidingen waren al in volle gang, maar eind maart – ingegeven door de wegvallende markt – zette zij alles met spoed online. Sindsdien is het elke dag Moederdag bij haar. Een goede voorbereiding en vooral een goede organisatie van de backoffice is van belang. Zij heeft inmiddels hier iemand speciaal voor in dienst genomen. Maaike Haesakkers schetste 3 routes om een webshop te (laten) maken. Zelf doen: kost ca. €30/maand aan abonnementskosten en ca. 2 weken tijd om je eigen webshop te maken.

  1. Laten doen basic: kost minimaal €1.500, maar je hoeft zelf minder tijd te investeren. De doorlooptijd om tot zo’n webshop te komen is 2 tot 4 weken.
  2. Laten doen uitgebreid: het ontwerpen en bouwen van specifieke functionaliteiten kost minimaal €10.000. De doorlooptijd om tot zo’n webshop te komen is 1 tot 2 maanden.

Ook gaf ze 9 tips om alvast over na te denken als je van plan bent een webshop te (laten) bouwen: denk na over wat je wilt aanbieden; voor wie is je webshop; maak foto’s van je producten; schrijf teksten erbij (denk daarbij vanuit het belang van de koper); zorg voor een goede klantenservice; maak een duidelijke contactpagina; maak een lijstje met veel gestelde vragen en antwoorden; denk aan de juridische documenten (algemene voorwaarden, privacyverklaring, wet- en regelgeving voor webshops) en denk na over hoe je de promotie voor je webshop wilt doen (specifieke doelgroepen).

Bij voldoende belangstelling praten wij graag op korte termijn door met diegenen van jullie die geïnteresseerd zijn in het bouwen van een eigen of gezamenlijke webshop. Stuur ons dan uiterlijk 8 juni een mailtje (andries@greenportdb.nl).

Innovatie en duurzaamheid
In de (volle) uitzending stonden het innovatievermogen en kansen op verduurzaming van het tuinbouwcluster in de Greenport Duin- en Bollenstreek centraal. Niet ondanks, maar juist dankzij de Coronacrisis. Terecht werd daarom gevraagd: zouden deze ontwikkelingen ook hebben plaatsgevonden zónder de impact van het Coronavirus? Een eerlijk antwoord is dat deze ontwikkelingen dan tenminste niet zo snel zouden hebben plaatsgevonden. Een andere vraag was of we niet juist nog veel verdergaande stappen zouden kunnen en moeten zetten. Randvoorwaarde daarvoor lijkt tenminste dat in de kern gezonde bedrijven, om Jaap Bond nog maar weer eens te quoten, niet mogen omvallen. Als we Coen Meijeraan van Royal Flora Holland mogen geloven, en waarom zouden we dat niet doen, lijkt het met de meeste van die goede bedrijven met een (flinke) sisser af te lopen. Dat we dat al zo snel mochten horen en nu durven opschrijven, is iets om op zichzelf al blij mee te zijn. Nu fingers crossed voor daadwerkelijk duurzaam herstel én innovatie én verdere verduurzaming.

GreenportLIVE 14 mei 2020 Coronakansen