bollen-bloemen-innovatie7

Teruggaaf accijns dieselvoorraad vóór 8 april aanvragen

De website van Cumela meldt dat de accijnsverlaging van 11,1 cent ook geldt ook voor de aanwezige diesel in voorraadtanks op 1 april 2022. Bij de Douane kunnen bedrijven het accijnsverschil tussen het reguliere en het verlaagde tarief terugvragen. Dat moet wel uiterlijk 8 april gebeurd zijn.
diesel-accijns-prijzen-greenport

Per 1 april verlaagt het kabinet de accijns voor diesel, ongelode benzine en LPG/LNG voor de periode 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. De accijnsverlaging bedraagt voor diesel 11,1 cent, voor ongelode benzine 17,3 cent en voor LPG/LNG 4,1 cent per liter.

De accijnsverlaging geldt ook voor de brandstof die bedrijven in hun voorraadtank(s) hebben op 1 april 2022 om 00:00 uur. De verlaging geldt voor bedrijven met eigen voorraadtanks, zoals: transportbedrijven, loon- en grondverzetbedrijven, glastuinbouwbedrijven, landbouwbedrijven en hoveniersbedrijven. De accijnsverlaging geldt niet voor brandstof die in de brandstoftanks van voertuigen zit en ook niet voor particulieren.

Vóór 8 april aanvragen

De aanvraag voor teruggaaf moet uiterlijk 8 april 2022 indienen via Mijn Douane. Wel moet de aanvrager daarbij aan bepaalde administratieve zaken voldoen. Ook is teruggaaf alleen mogelijk als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Op de site van Cumela staat meer informatie over de voorwaarden en hoe de aanvraag van de accijnsteruggaaf kan worden gedaan via Mijn Douane.

Bron: Greenity

Teruggaaf accijns dieselvoorraad vóór 8 april aanvragen