bollen-bloemen-innovatie7

Succesvol evenement OADB: ‘Brede welvaart maak je samen’

Onderwijs & Arbeidsmarkt Duin- en Bollenstreek organiseerde op donderdag 28 september haar evenement ‘Brede welvaart maak je samen’. Op een inspirerende plek, de Watertoren Bollenstreek, kwamen ondernemers, overheid en onderwijs samen om de College Tour van Kees Klomp en diverse activiteiten bij te wonen. Waarom? Om onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden.
Activiteit-betekeniseconomie-greenport-OADB

Brede welvaart, voor sommigen een ongrijpbaar begrip. Aan Kees Klomp, hoogleraar aan Hogeschool van Rotterdam, de taak om de aanwezigen te inspireren en motiveren om aan de slag te gaan voor die brede welvaart. In een uur durende College Tour, onder leiding van Wendy van Vliet, nam Kees de bezoekers mee in zijn zoektocht naar en implementatie van een betekenisvolle economie.  

Boekjes over vogels 

Van de bedreigingen naar de kansen, enkele spraakmakende voorbeelden en het boekje ‘de Regenmaker’ over het vogeltje Olla, het kwam allemaal aan bod. In een ruimte vol prikkels, de waterbak van Watertoren Bollenstreek, passeerden diverse filmpjes om beeldend aan te geven hoe je brede welvaart realiseert door betekenis te geven met je bedrijf en wat dit betekent voor het opleiden van de ondernemers van de toekomst.  

Activiteiten 

Als aanvulling op de College Tour gingen de aanwezige O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) in een activiteit aan de slag om de vertaling te maken van het begrip ‘brede welvaart’ naar de praktijk van alle dag. Voor elke doelgroep waren passende activiteiten georganiseerd wat resulteerde in mooie, en goede, gesprekken en verbindingen die als toekomstmuziek in de oren klinken van programmamanager OABD, Mariëla van der Meer: ‘Het enthousiasme om samen een bijdrage te leveren aan het opleiden van de toekomst is groot. We kijken uit naar het vervolg: een menukaart voor het basisonderwijs, een kennistoer waarbij jongeren de Duin- en Bollenstreek écht leren kennen, real life vragen, samen opdenken naar nieuwe vormen van opleiden en nog veel meer. De veranderende samenleving én de snelle ontwikkeling van technologieën maakt dat gezocht wordt naar nieuwe vormen, in ondernemen én onderwijs. Dan gaat het ook over het overbruggen van de verschillen in cultuur tussen onderwijs en arbeidsmarkt, kijken naar hoe het wél kan en gezamenlijk de verantwoording dragen voor voldoende en adequaat opgeleide werknemers in de Duin- en Bollenstreek.’  

OADB 

Onderwijs en Arbeidsmarkt is een samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en overheid die allen belang hechten aan jongeren inspireren, motiveren en enthousiasmeren voor leren en werken in de Duin- en Bollenstreek. 

Succesvol evenement OADB: ‘Brede welvaart maak je samen’