bollen-bloemen-innovatie7

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Maak jouw tuinbouwbedrijf economisch sterker na de uitbraak van het coronavirus. Met een subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) heb je de mogelijkheid om te investeren in de toekomst van je bedrijf. Of je werkt in samenwerkingsverband aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector. Deze subsidie is vanaf eind december 2021 aan te vragen.
Geld-inkomsten-euros-omzet-greenport-duin-en-bollenstreek

De subsidie is vanaf 6 december 2021 aan te vragen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nu aan de subsidieregelingen voor groen-economisch herstel van de landbouwsector. Als deze definitief zijn lees je dat op de website van het RvO.

Herstel landbouwsector

Het EHF is een Europees steunfonds voor landbouwers. Nederland krijgt een budget van € 52,4 miljoen. Dit is voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van COVID-19. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds. Daarom hebben wij het bij deze regeling over groen-economisch herstel.

Subsidies voor groen-economisch herstel

Wil je als landbouwer je bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan is misschien één van deze subsidies interessant:

  • Investeren in groen-economisch herstel
  • Samenwerken aan groen-economisch herstel.

Aanvragen

Je vraagt de subsidies aan bij het RvO. Dit kan vanaf eind 2021. Vanaf welke datum is nog niet bekend. Als de aanvraagperiode bekend is, komt dit op de website. Ook lees je dan de voorwaarden voor het aanvragen van de subsidies.

Webinars

Op 26 oktober 2021 gaf het RvO 2 webinars over de subsidies voor het groen-economisch herstel van de landbouw. Hierin gaven wij uitleg over de subsidies en tips voor het aanvragen. Je kunt de webinars terugkijken via:

Invulling EHF binnen POP3+

De overheid heeft het budget van het EHF toegevoegd aan het plattelandsontwikkelingsprogramma voor 2021 en 2022 (POP3+). Het doel van het EHF past namelijk goed in het programma van POP3+. U leest meer over de invulling van het EHF binnen POP3+ in de Kamerbrief van 8 juli 2021.

Bron: RvO

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw