bollen-bloemen-innovatie7

Regiocertificering: Duurzaamheidsdoelen halen en beweging creëren

Greenports Nederland interviewde Maarten Prins, programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek, en Simon Pennings, voorzitter KAVB Kring Bloembollenstreek over Regiocertificering. Het vertrouwen is er, stap één is de pilot onder kwekers. Binnenkort nemen we daarover een besluit.
bollenareaal-visie-greenport-duin-en-bollenstreek

Duurzaamheidsdoelen halen en beweging creëren. Dat is wat Regiocertificering in de Duin- en Bollenstreek kan opleveren. Maarten Prins, programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek, heeft er het volste vertrouwen in. Regiocertificering is het antwoord op de steeds veranderende omgeving. “Voldoen aan wet -en regelgeving is één, maar waar we hiermee naar toe willen, is echt beweging creëren op duurzaamheid met onze ondernemers in samenwerking met je omgeving”, aldus Maarten Prins. 

Gesprekken over duurzaamheidsdoelstellingen rollen vaak een kant op die je niet wilt. Discussies gaan over de (technische) complexiteit van het certificeringslandschap en/of alles willen samenvatten in één technische oplossing, zijn vaak defensief of een moetje vanuit wet- en regelgeving. Maarten: “Met de keuze voor Regiocertificering willen we vanuit onze eigen kracht gaan opereren. Daar gaat het om. Regiocertificering streeft doelstellingen na op een behapbare schaal. Daarnaast kun je als regio heel specifiek inzoomen op thema’s die hier spelen. En heel belangrijk, je kent elkaar en je doet het samen. Als telers, maar ook met adviseurs en organisaties als Hoogheemraadschap Rijnland. Je hoeft het als ondernemer niet allemaal zelf uit te zoeken.”

Moet iedereen in de regio meedoen?

“Het is een samenspel van veel verschillende spelers en wat ik nu ervaar en zie is dat er veel draagvlak is onder de telers. We gaan niet op de stoel van de teler zitten, we ondersteunen hen in het behalen van hun doelstellingen. Onze telers zijn zeer betrokken bij hun omgeving en willen veelal graag een bijdrage leveren aan onze mooie regio. Aan de leefomgeving, aan het prettig wonen en werken in de regio. Het is overigens niet verplicht om mee te doen”, aldus Maarten.

Hoe gaan jullie dit inrichten?

De eerstvolgende stap in het project is om dit jaar een pilot te draaien in de Duin- en Bollenstreek met 24 kwekers. Vanuit hier volgt een verdere invulling van het project. Provincie Zuid-Holland heeft Regiocertificering omarmd en maakt de uitwerking mede mogelijk. Maarten: “In de pilot sluiten we zoveel als mogelijk aan bij hetgeen er al ligt qua data. We beginnen hier met gewasbescherming en fosfaat. De pilot vormt daarbij ons leersysteem. Belangrijk onderdeel is ook dat onze aanpak helder wordt gecommuniceerd naar alle betrokkenen en daarbuiten. Het liefst op één A4 en makkelijk uit te leggen op een verjaardag.” 

Simon Pennings: Ondernemer en kringvoorzitter KAVB Bloembollenstreek

We konden als regio eigenlijk nooit goed zichtbaar maken of we het nou goed of slecht deden op verschillende milieu-aspecten. Dat maakt je enorm kwetsbaar. Het idee om op regio-niveau te gaan certificeren zat al langer in mijn hoofd en dan komt er een moment dat alles samenvalt. In de samenwerking met Maarten vanuit de Greenports, de gemeente, de provincie en andere stakeholders vonden we elkaar op dit idee en toen nam het ook een enorme vlucht. Ik ben zelf als ondernemer al lang met duurzaamheid bezig, maar ik weet hoe lastig het is om het alleen uit te zoeken. De kracht zit hem erin dat we het samen met ondernemers en met de nodige ondersteuning gaan beetpakken. Ik laat het in ieder geval niet meer los, we gaan ervoor.”

Bron: Greenports Nederland

Regiocertificering: Duurzaamheidsdoelen halen en beweging creëren