bollen-bloemen-innovatie7

LTO pleit voor bijsturing op LNV-begroting

Terwijl er geformeerd wordt naar een nieuw kabinet, debatteert deze week de Tweede Kamer over de LNV-begroting vanuit het demissionaire kabinet. Al bij publicatie werd duidelijk dat dit een beleidsarme begroting is. Er worden enkele aardige stappen gezet, zoals voor jonge boeren, de biologische sector en groenblauwe diensten. Maar, gezien het feit dat het om éénmalig geld of een beperkt startbudget gaat, hebben deze stappen wat LTO betreft toch een ietwat symbolisch karakter.
lnv-begroting-greenport

We zien dat veel keuzes (terecht) overgelaten worden aan een nieuw kabinet. Tegelijk komt er veel op de sector af. Zo zagen we voor het kerstreces veel aanvullende maatregelen voor het mestbeleid, kortingen op het GLB en publicatie van het NPLG. De oproep is om te kiezen voor een koerswijziging in het landbouwbeleid. Beleidsvoornemens moeten consequent en consistent zijn. Wetgeving gebaseerd en getoetst op praktische haalbaarheid. Met oog op toekomstperspectief, voor de huidige en volgende generatie.

Woensdag 31 januari en donderdag 1 februari wordt de begroting behandeld in de Tweede Kamer. LTO Nederland volgt het debat op de voet en brengt live verslag uit via het X-account LTO Live.

Lees de volledige inbreng van LTO voor de LNV-begroting hier en de de eerder verschenen publicatie hier.

Bron: LTO Nederland

LTO pleit voor bijsturing op LNV-begroting