bollen-bloemen-innovatie7

Regio Deal ingediend

De aanvraag voor de Regio Deal vanuit de regio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- Bollenstreek is op 31 oktober ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit gebeurde door veertien gemeenten en één waterschap. Het doel van deze Regio Deal is om brede welvaart in drie greenportregio’s te versterken. Greenport Duin- en Bollenstreek is één van de partijen die hierbij betrokken is.
kernboodschap-regio-deal (1)

Samenwerking Aalsmeer, Boskoop en de Duin en Bollenstreek 

Een Regio Deal is een regeling tussen het Rijk en een regio. Doel is de brede welvaart in regio’s te versterken. De greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek vormen met hun bomen, bollen, vaste planten- en bloementeelt gezamenlijk een unieke en veelzijdige sierteeltregio. Komende jaren willen de regio’s samenwerken aan de gezamenlijke sierteeltuitdagingen van de toekomst. Denk hierbij aan de gezondheid en veiligheid van inwoners, onderwijs, arbeidsmarkt, water en bodem, energie en circulariteit. 
 
De aanvraag is ingediend namens de betrokken colleges van B&W uit de greenportregio’s Greenport AalsmeerGreenport Boskoop en Greenport Duin- en Bollenstreek en het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Programmamanager Maarten Prins juicht de Regio Deal van harte toe en is blij met de samenwerking tussen en met de gemeentes, de andere Greenports en Holland Rijnland om vervolgstappen te maken in de toekomst. “Door hierin samen te werken, leren we van elkaar als regio’s en kunnen we meer impact maken.”

Breed gedragen

Overigens wordt de Regio Deal breder gedragen. Kennis- en onderwijsinstellingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties leverden bijdragen om uitdagingen, programma’s en projecten op te stellen en de drie O’s (ondernemers, onderwijs en overheid) werken straks nauw samen in het vaststellen van de programma’s en de uitvoering van projecten. De Regio Holland Rijnland coördineerde de samenwerking tussen de drie greenportgebieden. Verder gaf Holland Rijnland invulling aan een actieve lobby en onderhield contacten met het Rijk en de provincie. 

Uitslag februari 2024 en kernboodschap

De greenportregio’s Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hebben hun gezamenlijke ambities in een kernboodschap samengevat. De aanvragers hebben goede hoop dat de Regio Deal daadwerkelijk wordt toegekend in februari 2024. Bij een positieve uitslag volgt er een periode van een half jaar waarin afspraken gemaakt worden over samenwerkingsprojecten. In het najaar van 2024 volgt de uiteindelijke ondertekening van de Regio Deal en de uitvoering – mits toegekend – duurt drie jaar.

Regio Deal ingediend