bollen-bloemen-innovatie7

GreenportCAFÉ: Energie in de regio

Om een inkijkje te krijgen in de mogelijkheden die aardwarmte biedt, komen Theo Alkemade (wethouder voor onder andere Duurzaamheid bij gemeente Noordwijk) en Wim Crama (projectleider, met als aandachtsgebied geothermie, bij gemeente Noordwijk) op donderdag 16 november naar Watertoren Bollenstreek. Beiden nemen je mee in het verhaal rondom duurzame aardwarmte in de regio; hoe kunnen we gezamenlijk de toekomst van (aardwarmte als) energie(bron) vormgeven in de regio.
energie-besparen-kas-subsidie

Energie in beweging

De energietransitie is in volle gang! Aardwarmte is een duurzame energiebron waarvan de mogelijkheden van opwek en gebruik verkend worden in gemeente Noordwijk, in samenwerking met D4, Shell en Firan. Na toekenning van een SDE ++ subsidie, die de realisatie in gemeente Noordwijk dichterbij brengt, kwamen gemeentebestuurders, toekomstige afnemers van aardwarmte, de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland (Shell, D4 en Firan), en Greenport Duin- en Bollenstreek op 16 mei samen om de kansen van een warmtenet en de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame, lokale bron voor verwarming van woonhuizen en bedrijfsgebouwen in de regio te bespreken.

Programma

16.15-16.30 uur
Inloop

16.30-17.15 uur 
Aardwarmte als onderdeel van de energietransitie in de Duin- en Bollenstreek – Wim Crama

17.15-17.45 uur (uitloop tot 18.00 uur)
Napraten onder het genot van een hapje en drankje

Lees hier meer over Aardwarmte Rijnland.

Aanmelden

Greenport Duin- en Bollenstreek nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn bij ons GreenportCAFÉ: Energie in de regio. Een inspirerend evenement over energie met als aandachtsgebied: aardwarmte. Laat ons voor 11 november weten of je aanwezig bent door je hier aan te melden: Meld je hier aan.

Evenement: ONEINDIGE ENERGIE

Het grootste, groene, zakelijke evenement over energie voor ondernemers in de Duin- en Bollenstreek vindt plaats op donderdag 7 december van 15.30-20.00 uur in Noordwijkerhout.

Energieloket ZakelijkZuiniger gaat met het evenement ONEINDIGE ENERGIE live metinspirerende sessies, interessante sprekers, praktische tips en informatie om jouw bedrijf toekomstbestendig en duurzaam te maken. Ontmoet daarnaast collega-ondernemers, aanbieders van duurzaamheidstoepassingen en geniet ontspannen van een hapje en drankje tijdens de borrel. Tijdens dit evenement komt aardwarmte in de Duin- en Bollenstreek uitgebreid aan bod, gezien vanuit de leverancier.

Mis dit evenement niet en reserveer jouw plek hier alvast.

GreenportCAFÉ

Het GreenportCAFÉ is een laagdrempelige manier om in korte tijd informatie op te halen, nieuwe en bekende gezichten te ontmoeten én te horen waar zij zich mee bezighouden. Het is de ideale manier om het nuttige en aangename te combineren.

GreenportCAFÉ: Energie in de regio