bollen-bloemen-innovatie7

Regelingen Corona

Als ondernemer kun je gebruik maken van diverse regelingen die de overheid beschikbaar heeft om omzetverlies tegemoet te komen. Er is een palet aan maatregelen die je kunt vinden op de site van de Rijksoverheid en we bespreken er een aantal in dit bericht.
geld-subsidie-overheid-greenport-duin-en-bollenstreek-scaled-e1604307343476
Gebruik bestaande regelingen
Ga na van welke regelingen je als ondernemer gebruik kunt maken en doe dat dan ook. Dat advies geeft de crisisorganisatie opnieuw aan ondernemers in de productie, verwerking en handel van tuinbouwproducten. Er is een heel palet aan maatregelen. De site van de RVO geeft daarvan een overzicht. Ook de Coronacalculator van VNO-NCW en MKB-Nederland geeft een gedegen inzicht in de mogelijkheden die het kabinet nu biedt.

Effect van TVL-maatregel is nog onduidelijk
Begin november gaat de TVL-maatregel ook open voor bedrijven in de tuinbouwsector, mits men voldoet aan het omzetverlies. Bij een omzetverlies van minimaal 30%, bedraagt de tegemoetkoming minimaal €750 en maximaal €90.000. De vergoeding gaat bepaald worden aan de hand van de vaste kosten binnen het bedrijf (rente, afschrijvingen, huur, etc.). Per sbi-code wordt een percentage ‘vaste kosten’ bepaald, daarover wordt een gedeelte vergoed.

Afwikkeling tegemoetkoming steunmaatregel tuinbouw
RVO doet de oproep om de aanvraag voor tegemoetkoming uit de extra steunmaatregel voor de tuinbouw snel af te wikkelen. In de vorige Updates attendeerde de crisisorganisatie daar ook al op. Desondanks ervaart RVO dat de aanvragen voor definitieve vaststelling van de tegemoetkoming achter blijven lopen. De deadline hiervoor is uitgesteld naar 30 november. De boodschap van RVO is dan ook voor de ondernemers die een tegemoetkoming aanvroegen: “Heeft u in de periode van 12 maart tot en met 11 juni inderdaad minder dan 30% omgezet, dien dan op tijd uw definitieve aanvraag in. Wanneer u toch minder dan 30% omzetverlies of minder brutowinst heeft, en u eerder voorschot heeft gehad: trek dan uw aanvraag op tijd in. Hoe sneller u aanvraagt of intrekt, hoe sneller uw aanvraag is afgehandeld.” Gebruik hiervoor de webpagina met informatie over de vaststelling.

Bron: Greenports Nederland

Regelingen Corona