bollen-bloemen-innovatie7

OVK-regeling voor land- en tuinbouw gaat opnieuw open

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) gewijzigd. Kan je door de coronamaatregelen de vaste kosten van je land- en tuinbouwbedrijf niet betalen? En heb je al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd? Dan kan je mogelijk extra steun krijgen. Dit kan met de subsidie Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK).
TVL-Q1-2021-uitgebreid-en-goedgekeurd-Europese-Commissie-Greenport-duin-en-bollenstreek

Kan je door de coronamaatregelen de vaste kosten van je land- en tuinbouwbedrijf niet betalen? En heb je al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd? Dan kan je mogelijk extra steun krijgen. Dit kan met de subsidie Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK).

Tegemoedkoming vaste lasten

Het doel van deze regeling is om (middel)grote land- en tuinbouwbedrijven die te maken hebben met een forse omzetval te helpen met een tegemoetkoming in hun vaste lasten. Met de nu gepubliceerde wijziging wordt de regeling opengesteld voor het 1e kwartaal van 2022 (de zogeheten subsidieperiode 2022-1).

Aanvragen OVK-regeling

Aanvragen voor een tegemoetkoming over het 1e kwartaal van 2022 kunnen van 31 maart 2022 t/m 2 mei 2022 worden ingediend bij de RVO. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door ondernemingen in de land- en tuinbouw die eerst het volledige steunbedrag hebben benut waarop zij o.g.v. de TVL-regeling aanspraak kunnen maken.

Om in aanmerking te komen moet een onderneming min. 30% omzetverlies hebben. Het omzetverlies wordt in beginsel bepaald door de omzet in de voor de subsidieaanvraag relevante periode te vergelijken met hetzelfde kwartaal in 2019, toen deze onderneming nog niet getroffen was.

De subsidie in de subsidieperiode 2022-1 bedraagt – net als in de vorige subsidieperiodes – 70% van de ongedekte vaste kosten in de betreffende subsidieperiode. De subsidie bedraagt per subsidieperiode max. € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb-bedrijven verminderd met het bedrag waarvoor de getroffen onderneming in de betr. subsidieperiode o.g.v. de TVL ten hoogste subsidie kan ontvangen.

Meer informatie

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/ongedekte-vaste-kosten-land-en-tuinbouw-ovk
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

OVK-regeling voor land- en tuinbouw gaat opnieuw open