bollen-bloemen-innovatie7

Oproep geopend voor projecten programma Kennis op Maat

De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri & Food roepen partijen op projecten in te dienen binnen het programma Kennis op Maat. Wageningen Research reserveert voor dit programma jaarlijks 2,5 miljoen euro (exclusief BTW) voor de vertaling van bestaande kennis uit onderzoek en praktijk naar mkb’ers. Het betreft nadrukkelijk geen onderzoek.
subsidie-projecten-topsector-greenport-duin-en-bollenstreek

Projecten indienen

Projecten kunnen worden ingediend door bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen. Het budget van het programma bestaat uit capaciteit van Wageningen Research. Private partijen moeten minstens een derde van het projectbudget bijdragen. Er is ook ruimte voor projecten waarin bedrijven, groene onderwijsinstellingen (hbo en mbo) en WR samenwerken. In dit geval kan de cofinanciering ook van de onderwijsinstellingen komen.

Deadline indienen

De deadline van indienen van voorstellen is 15 april 2021 24.00 uur. Er is in totaal 0.8 M€ WR-capaciteit beschikbaar voor MKB-KoM-projecten en ca 150 K€ voor netwerkactiviteiten binnen KoM-projecten te besteden in 2021. Het streven is dat de toegekende projecten op 1 juni 2021 van start gaan.

Meer informatie: 

Oproep geopend voor projecten programma Kennis op Maat