bollen-bloemen-innovatie7

Onderzoek naar klimaatverandering in de Duin- en Bollenstreek

InHolland studente Tianyun Ni is begonnen aan haar afstudeeropdracht waarin zij de korte- en langetermijneffecten van klimaatverandering op de buitengewassen (zoals bollenteelt) in de Duin- en Bollenstreek onderzoekt. Medio juni is haar onderzoek afgerond. Tianyun doet dit onderzoek met begeleiding vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek. Wil je meer weten of heb je suggesties? Laat het ons weten!

“Mijn naam is Tianyun Ni, een vierdejaars student van Hogeschool Inholland, met als hoofdvak Horticulture & Agribusiness Double Degree. Ik heb een afstudeerproject over risicomanagement van klimaatverandering in Duin- en Bollenstreek. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Gerry Kouwenhoven, universitair hoofddocent bij Inholland, namens een grote groep betrokken stakeholders, zoals andere hogescholen, het mkb en brancheorganisaties. Dit project duurt ongeveer 5 maanden, van februari 2023 tot 23 juni 2023. 

Project over klimaatverandering in de Duin- en Bollenstreek

De reden om dit project te doen is dat klimaatverandering een serieus probleem is waar de laatste jaren steeds meer over wordt gesproken. Veel plaatsen worden ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor hun productie. Hoewel de glastuinbouw in Nederland de belangrijkste productie verzorgt, zijn er nog steeds veel plantensoorten die in de volle grond groeien en de bescherming missen die een kas kan bieden. De Duin- en Bollenstreek staat bekend om zijn bollenteelt en vanwege het feit dat in de volle grond wordt geteeld. Hierdoor krijgt de teelt te maken met de invloed en bijbehorende risico’s van de klimaatverandering. Als ze eenmaal echt worden getroffen door het risico van de rampzalige klimaatverandering, zullen de kwekerijen of telers enorme verliezen lijden, zowel qua gewasproductie als financieel verlies. Aan ondernemerskant lijkt het alsof men onvoldoende voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering en reageren veel ondernemers alleen vanuit crisisdenken en hebben ze een kortetermijnstrategie. Risicomanagement en langetermijnstrategie worden nog onderbenut. Om de gevolgen van klimaatverandering op de teelt in de toekomst te voorkomen of om het verlies te minimaliseren, is onderzoek naar risicobeheer van klimaatverandering essentieel en noodzakelijk. 

Na het project  

Na afronding van dit project hoop ik meer te leren over de effecten van klimaatverandering, het risicomanagement ervan, de situatie van Duin- en Bollenstreek en het werkelijke inzicht van de ondernemers in Duin- en Bollenstreekregio.  

Voor de regio Duin- en Bollenstreek hoop ik dat mijn onderzoek een substantiële bijdragen heeft, bijvoorbeeld dat de telers het effect van klimaatverandering beter kunnen begrijpen en het risicobeheer in een langetermijnstrategie beter kunnen voorbereiden. Ook hoop ik dat mijn onderzoek Greenport Duin- en Bollenstreek kan helpen om de regio goed te beheren en waarschijnlijk nieuwe ideeën kan geven over hoe Keukenhof het hele jaar door optimaal kan worden benut, ook buiten de tentoonstellingsperiode.”

Draag bij aan het onderzoek naar klimaatverandering

Naast de begeleiding die ze krijgt vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek is Tianyun Ni is op zoek naar ondernemers/partijen die met haar in gesprek willen. Wil je meer weten of heb je suggesties? Meld je bij onze programmamanager Maarten Prins via maarten@greenportdb.nl.

Onderzoek naar klimaatverandering in de Duin- en Bollenstreek