bollen-bloemen-innovatie7

Officiële opening derde Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg

Burgemeester Cornelis Visser opende op donderdag 14 maart samen met Steven van Schilfgaarde - CEO Royal FloraHolland - en Peter Koot - teamchef Politie Katwijk-Noordwijk- het derde Centrum Weerbare Sierteeltsector. Het centrum is gevestigd op de locatie van Royal FloraHolland in Rijnsburg en zal net als de andere twee centra bijdragen aan een goede operationele samenwerking om ondermijning in de sierteelt tegen te gaan.
Bloembollenverkoop-bollen-bloemen-rusland-export-oekraine

Met de opening van het Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg, ontstaat een fysieke ontmoetingsplek voor partners binnen de publiek private samenwerking Weerbare Sierteeltsector. In deze aanpak werken overheidsinstanties en bedrijven samen om preventieve en repressieve maatregelen te nemen tegen criminele inmenging binnen de sierteeltsector. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten. Denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals cameratoezicht en het houden van integrale controles, maar ook het delen van kennis over manieren om ondermijning te herkennen. Dit is het derde centrum dat geopend is. In 2022 is gestart met een locatie in Aalsmeer en in december 2023 is de locatie in Naaldwijk geopend.

Misbruik van de kracht van de sector

De sterke logistieke processen en exportpositie van de sierteelt hebben een keerzijde. De sector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse vers logistiek. Criminelen maken misbruik van de kracht en de vele transportbewegingen van de sector voor o.a. smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en we zien dat medewerkers soms onder druk worden gezet of via afpersing gedwongen worden om mee te werken. Dit creëert mogelijk een onveilige werkomgeving en dat willen we voorkomen. Ook de aanpak van arbeidsuitbuiting heeft de aandacht van de aanpak Weerbare Sierteeltsector. 

Cornelis Visser, burgemeester gemeente Katwijk geeft tijdens de opening van het Centrum Weerbare Sierteeltsector aan heel trots te zijn. “Wat als een initiatief hier in Rijnsburg begon, is nu een mainport aanpak waarbinnen we als partners opereren met een focus op preventie. We delen zo goed mogelijk informatie met elkaar om de leef- en werkomgeving voor iedereen veilig te houden en een werkplek als deze, waar de partners elkaar kunnen ontmoeten, is belangrijk hierbij.”

Samenwerking

De aanpak Weerbare Sierteeltsector vindt het belangrijk om het mooie van de sector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus is daarom preventie door ondernemers helpen weerbaar te worden. Dit doen we door het delen van kennis en geven van tips. Ondernemers kunnen zo zelf maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Maar zij kunnen ook makkelijker signalen van criminaliteit herkennen en misstanden melden. Ons doel is samen de sierteeltsector sterk en veilig te houden. We doen dat in nauwe samenwerking tussen bedrijven en de overheid. We krijgen daar bij (financiële) steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Ondermijning.

Bron: Gemeente Katwijk

Officiële opening derde Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg