bollen-bloemen-innovatie7

Notitie vitale landbouw Zuid-Holland

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland op een duurzame en vitale grondgebonden landbouw voor (melk)veehouderijen en akkerbouwbedrijven in 2050 én de doelen die zij uiterlijk in 2030 al willen bereiken.
landbouw-greenport-duin-en-bollenstreek

Zuid-Holland is in 2030 hét toonbeeld van een hoog-innovatieve en circulaire agrarische sector en voedselketen in een stedelijke omgeving waar een goede boterham in verdiend kan worden. De sector is toekomstbestendig, levert tal van groenblauwe diensten en heeft een rijke variëteit aan ecosysteemdiensten. Dit alles in een aantrekkelijke omgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is en waarin voldoende en gezond voedsel geproduceerd kan worden.

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland op een duurzame en vitale grondgebonden landbouw voor (melk)veehouderijen en akkerbouwbedrijven in 2050 én de doelen die zij uiterlijk in 2030 al willen bereiken.

Download

Notitie vitale landbouw

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland.

Notitie vitale landbouw Zuid-Holland