bollen-bloemen-innovatie7

Nieuwe cao open teelten een feit

De open teelten hebben een nieuwe cao. Na intensieve gesprekken zijn de leden van CNV en FNV akkoord gegaan met het eerder overeengekomen onderhandelaarsakkoord.
cao-open-teelten-greenport

Voorop stond dat er een pakket moest komen dat aansluit bij de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft, en bij de soms moeilijke omstandigheden waarin werknemers zich bevinden.

De cao is afgesloten voor een periode van 16 maanden en gaat in op 1 maart 2023. Dat is dus met een looptijd tot 1 juli 2024. Op 1 maart van dit jaar worden de lonen met 5 % verhoogd en op 31 december 2023 nog eens met 3 %. De minimumlonen werden uiteraard al eerder verhoogd met het wettelijk bepaalde percentage van 10,15 %.

Daarnaast komt er een onderzoek naar het koppelen van de kwaliteit van de huisvesting aan de afdracht van de kosten van die huisvesting. Op dit moment wordt gewerkt aan het afhandelen van de formaliteiten en het aanvragen van de algemeen verbindend verklaring van de cao. De nieuwe cao-tekst en dus ook de loontabellen worden via de website van de Werkgeverslijn gepubliceerd.

Bron: LTO Nederland en LTO Noord

Nieuwe cao open teelten een feit