bollen-bloemen-innovatie7

Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie

Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport

Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale medewerkers. Om deze tekorten op te lossen moet meer passende huisvesting worden gerealiseerd voor deze mensen. Om de realisatie hiervan aan te jagen lanceren LTO Nederland en Greenports Nederland ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor meer en betere huisvesting van internationale medewerkers. Het boek inventariseert de succesfactoren uit de praktijk vanuit verschillende goede voorbeelden door heel Nederland en biedt bestuurders, gemeenten en ondernemers handvatten om de realisatie van passende huisvesting te versnellen.

Inspiratieboek downloaden

Download hier het inspiratieboek.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Werkgeverslijn en het volledige persbericht lees je hier.

Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie