bollen-bloemen-innovatie7

Jaarverslag 2022 GOM

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) presenteert haar jaarverslag 2022. Met minder productie dan voorgaande jaren en ontbrekende duidelijkheid is GOM op halve productie actief geweest. In het jaarverslag legt GOM dit nader uit en hoopt zij in 2023 de duidelijkheid te krijgen die nodig is om de herstructureringsdraad weer voortvarend op te kunnen pakken.
Tulpen-virus-herkenning

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is een besloten vennootschap op publieke basis. Met als taak het ruimtelijk herstructureren en moderniseren van het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek. Ons doel is een economisch en ruimtelijk vitale Greenport in een aantrekkelijk landschap.

GOM is als uitvoerend grondbedrijf opgericht in 2010. De greenportgemeenten zijn gezamenlijk aandeelhouder. GOM werkt geheel binnen het beleidskader van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek (2009, geactualiseerd in 2016) die door de gemeenten is vastgesteld. GOM heeft geen ruimtelijke ordeningsmandaat. De overheid (gemeenten en provincie) is verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid en alle daaronder begrepen beslissingen over de ISG, bestemmingsplannen, bestemmingswijzigingen en het al dan niet toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder bedrijfsuitbreiding en woningbouw. In het verlengde daarvan draagt GOM bij aan het uitvoeren van deze overheidsbesluiten door bollengrondcompensatie, het realiseren van opvanglocaties voor greenportbedrijven, de verkoop van bouwtitels voor Greenportwoningbouw, het verstrekken van financiële vergoedingen voor het produceren van nieuw bollenteeltareaal en landschapsontwikkeling en het “opruimen” van verouderden en landschappelijk ongewenste bedrijfsbebouwing.

Jaarverslag 2022

Bekijk hier het jaarverslag 2022 van GOM.

Jaarverslag 2022 GOM