bollen-bloemen-innovatie7

Jaarrapportage Arbeidsmigranten en effecten kwaliteitsverbetering huisvesting

Het Rijk heeft zijn Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen die zij wil invoeren ten aanzien van de verbetering van de positie van internationale medewerkers in Nederland. De maatregelen zijn gebaseerd op adviezen van Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten. Lees hier het rapport en de bijbehorende kamerbrief.
Internationale-medewerkers-aan-het-woord-leidsch-dagblad-greenport

De maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten dat onder leiding van Emile Roemer in 2020 gepubliceerd werd. De jaarrapportage laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke nu worden uitgevoerd en in de komende jaren van kracht worden.   

Rapport en kamerbrief

Het rapport en de bijbehorende kamerbrief zijn hier te downloaden.

Effecten kwaliteitsverbetering huisvesting internationale medewerkers

Het Expertisecentrum Flexwonen heeft in kaart gebracht hoeveel extra huisvestingslocaties voor internationale medewerkers gerealiseerd moeten worden na de aanstaande invoering van de Wet Goed Verhuurderschap.

In die wet wordt onder meer vastgelegd dat iedere internationale medewerker die er niet zelf voor kiest om met iemand samen te wonen, in zijn of haar huisvesting over een eigen kamer kan beschikken. De belangrijkste uitkomsten zijn dat er voor die kwaliteitsverbetering ten opzichte van de huidige situatie ten minste 156.000 extra kamers nodig zijn, boven op het al bestaande tekort.

Die extra huisvesting moet volgens het Expertisecentrum Flexwonen gevonden worden in de bouw van andere woonvormen dan reguliere woningen. Het is daarom wel noodzakelijk dat de gemeenten hiervoor de planologische ruimte bieden, aldus het Expertisecentrum Flexwonen.

Meer informatie?

Het rapport is hier te downloaden: Effecten kwaliteitslag huisvesting arbeidsmigrant

Serie filmpjes

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft samen met Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten een serie van vijf filmpjes gemaakt. In de filmpjes wordt antwoord gegeven op vragen als waarom kiezen bedrijven ervoor om te werken met internationale medewerkers, wat motiveert een internationale medewerker om naar Nederland te komen, wat doen zij in hun vrije tijd en hoe ziet hun werk- en woonomgeving eruit. Bekijk hieronder het eerste filmpje. De overige filmpjes zijn te vinden op ons YouTube-kanaal of op deze webpagina.

Jaarrapportage Arbeidsmigranten en effecten kwaliteitsverbetering huisvesting