bollen-bloemen-innovatie7

Internationale medewerkers in beeld

In een serie artikelen over internationale medewerkers gaan we van het verleden naar het heden en de toekomst. Diverse vraagstukken komen aan de orde waarbij zowel internationale medewerkers, werkgevers en uitzenders aan het woord komen.
Internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

In een viertal artikelen bekijkt het Leidsch Dagblad de situatie rondom internationale medewerkers. Waarom zijn zij hier ooit gekomen, waarom blijven ze naar Nederland (terug)komen, waar lopen ze tegenaan en wat vinden ze eigenlijk van onze Greenport.

Maar ook werkgevers en uitzenders komen aan het woord waarbij de misstanden aan de kaak worden gesteld, de problemen rondom de huisvesting van deze groep (tijdelijke) medewerkers wordt besproken, wordt er ingegaan op de sectoren waarin wordt gewerkt en geven de uitzenders aan er van alles aan te doen om deze mensen een goed bed te bieden voor de tijd dat ze hier zijn.

In de artikelen worden meerdere perspectieven bekeken, want ook buurtbewoners hebben een stem als het gaat om de huisvesting en hebben gemeenten zich ook aan regels te houden.

Artikelen lezen

Deel 1: Arbeidsmigranten zijn van alle tijden

Deel 2A: Nederlanders zien geen uitdaging in eenvoudig handwerk
Deel 2B: Laten we de crisis op de arbeidsmarkt samen aanpakken

Deel 3A: Nog te vaak vertellen dat wij het goed doen
Deel 3B: Bidden doe je in je eigen taal

Deel 4A: Het is crisis op de woningmarkt
Deel 4B: Arbeidsmigranten moeten ergens wonen

Deel 5A: Als arbeidsmigrant wonen in de Bollenstreek
Deel 5B: Wonen als+arbeidsmigrant in Lisse, Leiden of Noordwijkerhout

Internationale medewerkers in beeld