bollen-bloemen-innovatie7

Informatiebijeenkomst COVID-19 besmettingen Bollenstreek

De vijf gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen ondernemers uit om op 3 mei 2021 het webinar ‘Voorkomen COVID-19 besmettingen op de werkvloer GGD en Bollenstreek’ bij te wonen.
informatiebijeenkomst-COVID-19-greenport-duin-en-bollenstreek

Er is vanuit de landelijke overheid, via de veiligheidsregio en de brancheverenigingen, veel informatie verstrekt aanhuisvesters/uitzenders en bedrijven over het COVID-19 besmettingsrisico. Toch zien we zowel landelijk, als in onze regio, het aantal (cluster)besmettingen toenemen. Voor bedrijven is het van belang, om goed geïnformeerd te zijn over de huidige adviezen en maatregelen, om zo een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen.

Ook is het bollenseizoen in volle gang en vanuit de GGD en de 5 Bollenstreek gemeenten is het initiatief ontstaan om via een digitale bijeenkomst bedrijven in de bollenstreekregio extra te informeren over de besmettingsrisico’s.

Inhoud bijeenkomst
De GGD zal dieper ingaan op hoe verspreiding van COVID-19 op de werkvloer kan worden tegengegaan en wat te doen indien er besmettingen zijn. Sinds het begin van de coronacrisis zijn internationale medewerkers één van de risicogroepen, aangezien er een relatief hoog risico op verspreiding is op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie en in het vervoer. Daarom zal ook verder worden ingegaan op deze specifieke beroepsgroep.
Daarnaast zal het huidige testbeleid behandeld worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de
verschillende type testen, die momenteel beschikbaar zijn. De vaccinatiestrategie voor internationale medewerkers zal kort worden toegelicht. Na de presentatie is er tijd om vragen te stellen.

Namens de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen wij je uit voor een webinar via Zoom op maandag 3 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

Programma
19.00 – 19.10 uur Opening, introductie GGD
19.10 – 19.40 uur Presentatie GGD
19.40 – 19.55 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen
19.55 – 20.00 uur Afsluiting

Aanmelden gaat via projectondersteuningS&P@HLTsamen.nl.

Informatiebijeenkomst COVID-19 besmettingen Bollenstreek