bollen-bloemen-innovatie7

Glastuinbouwsector kan versneld verduurzamen, gezamenlijkheid vereist

‘Energie en de toekomst van de glastuinbouw’, dat was het thema van de door Glastuinbouw Nederland, Plantum en World Horti Center georganiseerde bijeenkomst op vrijdag 22 april in Naaldwijk. Zowel het aantal van maar liefst 250 aanwezigen, als de ketenbrede vertegenwoordiging – telers, zaadbedrijven, handel, banken en kennisinstellingen – symboliseerde de gevoelde urgentie van de energietransitie. De aanwezigheid van twee Kamerleden maakte het gezelschap compleet, want de weg naar verduurzaming is bovenal een gezamenlijk traject.

De organisatoren benadrukten daarom vooral dat ze samen willen optrekken in de lobby richting overheid en maatschappij. Met het eerder die week gepresenteerde Investeringsplan Energietransitie Glastuinbouw liggen er concrete plannen klaar om de energietransitie van de glastuinbouw te versnellen. Daarmee kan Nederland versneld van het Russisch gas af worden geholpen, worden voldaan aan de klimaatambities van de regering, maar zeker ook aan die van de glastuinbouw zelf.
“De overheid heeft een coalitieakkoord gesloten, waarin staat dat de energietransitie versneld moet worden. Daarom hebben wij samen een brief gestuurd naar de Tweede Kamer met een aanbod: de enige sector die dat snel kan doen zijn wij. De plannen daarvoor liggen klaar, maar kunnen alleen gerealiseerd worden in onderlinge samenwerking”, aldus  Adri Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Samenwerking zichtbaar

Niels Louwaars, directeur van Plantum, omschrijft de glastuinbouw als een innovatieve sector met een lange termijnstrategie. “Toch kun je overvallen worden, zoals nu met de energieprijzen. Innovatie moet uiteindelijk de oplossing leveren, maar ook de overheden hebben hier een belangrijke rol. De bijeenkomst in het WHC was om meerdere redenen een interessante en ook prikkelende middag waarin de samenwerking in de keten goed zichtbaar was. Laten we samen gaan voor een toekomstbestendige sector.”Volgens de directeur van het World Horti Center, Puck van Holsteijn, is veelzeggend dat de sector niet naar het Malieveld trekt, maar zich verzamelt in het WHC als ‘clubhuis’ van de glastuinbouw. “Samen komen en gezamenlijk op zoek gaan naar uitwegen uit deze zeer uitdagende situatie. Ondanks dat de opdracht groot is, geeft deze pragmatische, innovatieve en oplossingsgerichte aanpak mij vertrouwen en maakt me ook trots op de sector.”

Sector koesteren

Het kan niet vaak genoeg worden benadrukt dat samenwerking met de overheid daarvoor een vereiste is. De aanwezigheid van Tweede Kamerleden Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Peter Valstar (VVD) was dan ook om meerdere redenen waardevol. Politieke steun op gebied van CO2-beschikbaarheid en versnelling van geothermieprojecten, maar zeker ook voor de realisatie van een borgstellingskrediet, zijn  van cruciaal belang. Politici die oproepen om de glastuinbouw te ondersteunen en te koesteren, dat zijn de partijen waarmee de glastuinbouwsector vooruit kan om de gestelde ambities te realiseren.
Ook de energiebedrijven en de banken zijn daarbij belangrijke partners. Het is ook in hun belang dat de glastuinbouw een krachtige en toonaangevende sector is en blijft. Zij hebben  alle vertrouwen in de veerkracht van de glastuinbouw, maar zien ook de noodzaak van een borgstellingsfonds van het ministerie van LNV.

Proactief handelen

De overhandiging van het genoemde investeringsplan aan de aanwezige politici was een treffende afsluiting van de bijeenkomst in Naaldwijk. Met het plan laat de sector zien dat zij proactief handelt en meedenkt om de klimaatambities van het kabinet versneld en in een constructieve samenwerking te realiseren.

Glastuinbouwsector kan versneld verduurzamen, gezamenlijkheid vereist