bollen-bloemen-innovatie7

Glastuinbouw maakt werk van publieksvriendelijke actie energiecrisis

Als gevolg van de hoge gasprijzen is de situatie in de glastuinbouw zorgwekkend te noemen. Al bijna een jaar zijn bestuur en directie, lobbyisten en themaspecialisten van Glastuinbouw Nederland dagelijks druk in de weer om de politiek te doordringen van de penibele situatie waarin heel veel bedrijven zich bevinden. Ondanks alle inspanningen lijkt het er op dat de overheid de glastuinbouw niet wil helpen door iets te doen aan de hoge gasprijzen. Daarom wordt komende weken koortsachtig gewerkt om begin september met een publieksvriendelijke actie te komen.
gasprijzen-kas-verwarmen-koeling-greenportt

Zeer veel inspanningen zijn tussen september vorig jaar en nu gedaan. Zie voor een overzicht het nieuwsbericht van eerder deze week bij de downloads. Daarnaast zijn we zeer regelmatig zichtbaar en hoorbaar geweest in de landelijke en regionale media en heeft Glastuinbouw Nederland een investeringsplan opgesteld, dat is gedeeld met de politiek en via de media.
Echter, als er op korte termijn niks verandert dan zal de situatie voor veel bedrijven de komende maanden nog verder verslechteren. Dat is funest voor een grote groep ondernemers, voor de brede glastuinbouwketen, maar zeker ook voor de energietransitie in ons land.

Politiek en publiek

Die boodschap zal Glastuinbouw Nederland ook de komende weken en maanden blijven herhalen in Den Haag en Brussel. Ondertussen groeit het besef dat het niet bij woorden alleen kan blijven. Een geluid dat ook steeds meer glastuinbouwondernemers ventileren. Daarom is het initiatief genomen voor een brede glastuinbouwcampagne, gericht op zowel de politiek als het publiek. Dat moet nadrukkelijk een publieksvriendelijke actie worden, waarbij herhaling de kracht van de boodschap is.

Krachtige boodschap

Dat kan Glastuinbouw Nederland uiteraard niet alleen. Daarom heeft maandag 8 augustus een brainstormsessie plaatsgevonden, waar verschillende ondernemers en communicatiespecialisten van teeltbedrijven en telersverenigingen aan deelnamen. Vervolgens is contact gelegd met een ervaren reclamebureau. Een bureau dat de glastuinbouw kan helpen om op sympathieke wijze veelvuldig de pers te halen en haar boodschap krachtig uit te dragen. Haast is daarbij geboden. Begin september – op Duurzame Dinsdag – moet het mediaoffensief immers al starten. In aanloop daar naartoe worden de leden van Glastuinbouw Nederland zo goed mogelijk geïnformeerd.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Glastuinbouw maakt werk van publieksvriendelijke actie energiecrisis