bollen-bloemen-innovatie7

Factsheets agrobiodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing

Wageningen University & Research heeft factsheets opgesteld over functionele agrobiodiversiteit (FAB), biostimulanten en onkruidbeheersing. Hierin staat eenvoudig de laatste stand van de wetenschap weergegeven.
biodiversiteit-greenport-factscheet

De factsheet ‘functionele akkerranden voor plaagbeheersing’ geeft aan hoe akkerranden kunnen bijdragen aan plaagbeheersing. Het gaat dan over hoe een akkerrand kan bijdragen aan natuurlijke plaagbestrijding, waar op gelet moet worden bij de aanleg ervan en welke plantensoorten erin passen.

De factsheet ‘Biostimulanten in de akkerbouw’ en een bijbehorend overzicht met vragen en antwoorden bieden informatie over wat biostimulanten zijn, wat men van de stoffen kan verwachten en hoe ze zijn te testen in de praktijk. Ook is er een overzicht met vragen en antwoorden over biostimulanten.

De factsheet ‘Onkruidbeheersing: van één grote klap naar meerdere kleine tikjes’ geeft tekst en uitleg hoe men aan de slag kan met een gecombineerde inzet van meerdere tactieken en technieken tijdens het groeiseizoen: voorkomen dat onkruiden kiemen, groei van volwassen onkruidplanten beperken en productie van nieuwe zaden en wortelstokken voorkomen.

Kennis naar kwekers

De factsheets zijn opgesteld voor het Kennis op Maat-project ‘Kennistransfer Plantgezondheid’. Hierin werken LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, NFO en BO Akkerbouw samen aan de ontsluiting van kennis voor telers. De kennis komt voor een aanzienlijk deel uit (PPS-)onderzoeksprojecten die akkerbouwers via BO Akkerbouw financierden. De factsheets dragen ook bij aan het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030. 

Bron: Greenity

Factsheets agrobiodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing