bollen-bloemen-innovatie7

Colland start arbeidsmarktonderzoek. Doe mee als ondernemer!

Onderzoeksbureaus Desan en ABF Research gaan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de land- en tuinbouw onderzoeken. Dat doen zij in opdracht van Colland Arbeidsmarkt. Ondernemers worden binnenkort benaderd om aan dit onderzoek mee te doen.
arbeidsmarktonderzoek-colland-greenport

De juiste werknemers vinden en behouden, dat is de kunst. Heb jij de juiste werknemers op de juiste
plaats? Sluit jouw huidige personeelsbestand goed aan bij de werkzaamheden in jouw bedrijf? Is er genoeg instroom in de sector van mensen met de juiste kennis en vaardigheden?

De brancheorganisaties van de agrarische en groene sector zetten zich hiervoor in. Om actief en effectief arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren, is het belangrijk goed zicht te hebben op de ontwikkelingen in die markt. Bij
actief arbeidsmarktbeleid kan je bijvoorbeeld denken aan de juiste instroom en vakkennis. Daarom wordt er ook dit
jaar een arbeidsmarktonderzoek uitgevoerd.

Jouw deelname aan het onderzoek doet ertoe

Door jouw deelname aan het onderzoek krijgen we samen inzicht in de gehele agrarische en groene sector én in jouw specifieke sector. Bijvoorbeeld over vacatures en de in- en uitstroom van werknemers. Maar ook of er verschuivingen zijn in het soort opleidingen wat door jou wordt gevraagd en in jouw verwachtingen voor de toekomst. Om gedegen uitspraken te kunnen doen is het belangrijk dat voldoende bedrijven uit onze sector deelnemen. Daarvoor hebben we jou dus ook nodig.

Uitvoering van het onderzoek en privacy

Een groot aantal brancheorganisaties wil graag weten hoe het gaat met de arbeidsmarkt in de agrarische en groene
sectoren. Daarom zijn er -samen met de vakbonden- afspraken gemaakt over een gezamenlijk onderzoek in alle
Colland-sectoren. De gecertificeerde onderzoeksbureaus DESAN en ABF Research voeren het onderzoek uit. De
uitkomsten uit de enquête worden anoniem verwerkt tot sectortotalen en gemiddelden. De gegevens over jouw bedrijf
worden dus nooit aan anderen doorgegeven.

In de periode februari tot en met april wordt een groot aantal bedrijven per e-mail, brief en/of telefonisch benaderd.
De resultaten stelt Colland Arbeidsmarkt beschikbaar op http://www.collandarbeidsmarkt.nl en worden door
brancheorganisaties en vakbonden gebruikt om een actief arbeidsmarktbeleid te voeren.

Klik hier voor het rapport van 2020.

Colland start arbeidsmarktonderzoek. Doe mee als ondernemer!