bollen-bloemen-innovatie7

De potentie van waterstof onder de loep

De energietransitie vraagt om nieuwe oplossingen. Waterstof is één van de oplossingen voor een duurzame energievoorziening, naast onder andere restwarmte, wind- en zonne-energie, aardwarmte en groengas. Wat kan waterstof betekenen voor het sierteeltcluster in onze Greenport? Om dat te onderzoeken starten we een verkenning die begint met een enquête.
Tulpen-Broeierij-enquete-waterstof-greenport-duin-en-bollenstreek

Enquête

Het uitzetten van deze enquête is een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Wij willen jou daarom vragen om de vragenlijst – die je via deze link kunt vinden – in te vullen. Met een aantal van jullie willen we o.b.v. de uitkomst van de enquête de komende periode verdiepende gesprekken voeren over waarom en onder welke voorwaarden je zou willen investeren in waterstof.

Deze enquête zetten we daarom uit onder o.a. telers, logistieke bedrijven, glastuinbouwbedrijven, broeierijen, veiling/handelsbedrijven en aanverwante bedrijvigheid in Greenport Duin- en Bollenstreek. 

Help je mee?

Wil je helpen met deze verkenning, zodat we kunnen ontdekken wat de potentie van waterstof  is voor jouw bedrijf en voor de regio, vul dan de enquête in via deze link. De antwoorden uit de enquête worden alleen gebruikt door het programma Greenport Duin- en Bollenstreek 2040 Klimaatneutraal i.h.k.v. de verkenning én worden vertrouwelijk behandeld. 

Na de verkenning

Na de verkenning hebben we een duidelijk beeld welke rol waterstof kan spelen in de Duin- en Bollenstreek, onder welke voorwaarden geïnvesteerd kan worden en met welke partners. 

Wil je meer lezen over de potentie van waterstof voor de Duin- en Bollenstreek? Lees dan dit artikel eens.

De potentie van waterstof onder de loep