bollen-bloemen-innovatie7

Potentie waterstof voor landbouwvoertuigen en transport

Waterstof is één van de oplossingen voor een duurzame energievoorziening, naast onder andere restwarmte, windenergie, zonenergie, geothermie en groengas. Wat is waterstof nou eigenlijk en wat kunnen we ermee in de Greenport?
waterstof-greenport-duin-en-bollenstreek

Waterstof is een heel klein en simpel molecuul dat bestaat uit twee waterstofatomen. Het heeft een hele hoge energiedichtheid en ontploft daarom snel. Je maakt het uit aardgas of uit duurzame energie en water door middel van elektrolyse. Waterstof kan gebruikt worden als brandstof, als opslagmiddel voor energie of als grondstof in allerlei (chemische) processen.

Groen geproduceerde waterstof

De uitdaging in de toepassing van waterstof is dat (groen) geproduceerde waterstof in nog zeer beperkte mate aanwezig is. En dat zal nog heel lang zo zal blijven. Daarom moeten we het alleen inzetten waar andere vormen van duurzame energie niet mogelijk zijn, of waar de businesscase voor alternatieven niet uitkomt. Dit is voornamelijk het geval als grondstof in de zware industrie en als brandstof in transport en logistiek.

Businesscase voor Duin- en Bollenstreek

Ook voor de Duin- en Bollenstreek is waterstof interessant. Per jaar worden miljoenen liters diesel gebruikt voor regionaal transport en landbouwmachines. Dat volume maakt het interessant om te kijken of een waterstof tankstation in de streek uit zou kunnen. Dat gaat natuurlijk alleen werken als er tegelijkertijd steeds meer vrachtwagens en landbouwvoertuigen worden aangeschaft die waterstof willen gebruiken. We gaan de komende tijd onderzoeken of zo’n businesscase uit zou kunnen.

Bijkomend voordeel: een tractor op waterstof stoot geen CO2, maar ook geen stikstof uit. Dat maakt het voor telers die willen investeren in de omgeving van natuurgebieden extra interessant.

Matchen vraag en aanbod

  • Vraag/behoefte naar (hoeveelheid) waterstof in beeld brengen. Zonder een concrete vraag zal er geen infrastructuur komen voor waterstof.
  • Aan de andere kant zullen ondernemers niet bewegen naar waterstof (inkoop trekkers of vrachtwagens) als er geen zicht is op de komst van waterstof. Daarom gaan we ook in gesprek met aanbieders van waterstof en tankstations. Wat hebben zij nodig van de telers in de streek?

Een innovatieve gedachte voor teruglevering

&Flux, het onderzoeksbureau dat voor de Greenport de Energietransitie begeleidt, ziet nog een mogelijke toepassing van waterstof. Telers die hun daken vol hebben liggen met zonnepanelen, gebruiken die maar een deel van het jaar voor hun eigen energieverbruik. Nog geen idee of het uit kan, maar stel je voor dat de telers de niet gebruikte energie lokaal in waterstof kunnen opslaan en later gebruiken voor verwarming en/of als brandstof? Zijn daar al technieken voor op de markt en wanneer kunnen die uit? In ieder geval scheelt dit druk op het elektriciteitsnet en biedt het een alternatief voor de businesscase van teruglevering. Hier gaan we ook mee aan de slag vanuit het programma duurzaamheid van de Greenport.

Vragen?

Meer weten over het Energieprogramma van de Greenport? Ideeën over wat we nog meer of anders kunnen doen? Neem contact op met Petrus Postma via petrus@nflux.nl.

Potentie waterstof voor landbouwvoertuigen en transport