bollen-bloemen-innovatie7

BTW sierteeltproducten blijft 9%

Sierteeltproducten blijven vallen onder het verlaagde btw-tarief van 9%. Dat liet demissionair minister Schouten van LNV vorige week weten in een Kamerbrief in antwoord op vragen van Kamerleden Van Raan en Vestering van de Partij voor de Dieren (PvdD).
btw-bloemen-9%-greenport

Van Raan en Vestering hadden erop aangedrongen het btw-tarief voor sierteeltproducten te verhogen naar 21%. Als argumenten voerden zij aan dat de sierteelt ondanks corona in 2020 een goed jaar heeft gehad en dat de sierteelt een vervuilende sector zou zijn die een groot beslag legt op de ruimte.

Bestedingen op peil houden

Schouten ziet geen aanleiding om het btw-tarief te verhogen, omdat het lagere tarief bedoeld is om de bestedingen aan goederen die niet tot de primaire behoeften behoren op peil te houden en betaalbaar te houden voor mensen met lage inkomens. Wel vindt ze dat de milieudruk van de sierteelt omlaag moet, maar ze wijst erop dat de sector zich daar zelf al voor inspant. Zo tonen cijfers van het CBS aan dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per hectare afneemt.

De demissionair minister van LNV kondigde wel aan dat het lage btw-tarief in 2022 zal worden geëvalueerd.

Lees hier de volledige Kamerbief.

Bron: Greenity

BTW sierteeltproducten blijft 9%