bollen-bloemen-innovatie7

Boeren en tuinders Duin- en Bollenstreek gaan waterkwaliteit verder verbeteren

Water en goede waterkwaliteit zijn van belang voor de sector. Leden van partijen zoals KAVB Bloembollenstreek en LTO Duin- en Bollenstreek werken samen met de waterschappen aan een betere waterkwaliteit. Werkgroepen stellen momenteel uitvoeringsprogramma's op die bijdragen aan het behalen van de waterdoelen.
uitvoeringsprogramma's op

Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn om gewassen en landbouwdieren gezond te houden. Agrarisch ondernemers hebben daar zelf invloed op. Met de juiste aanpak kunnen zij ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeteren. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden.

Samenwerking

In de afgelopen jaren heeft de sector een aantal stappen gemaakt waardoor de waterkwaliteit duidelijk is verbeterd. In het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken o.a. leden van KAVB Bloembollenstreek en LTO Duin- en Bollenstreek samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem. Een betere waterkwaliteit is ook voor boeren en tuinders van groot belang. Dit draagt bij aan een hogere opbrengst en een betere bedrijfsvoering. Vanuit het DAW-programma is al een groot aantal boeren en tuinders actief met activiteiten en investeringen die bijdragen aan schoner water. De afgelopen jaren hebben verschillende agrarische bedrijven in o.a. provincie Zuid-Holland mee gedaan aan project ‘Schoon erf, schone sloot’.  Dit project wordt betaald door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. 

Terugdringen erfafspoeling

In het project werken kwekers aan het terugdringen van erfafspoeling. Bij het terugdringen van erfafspoeling zorg je ervoor dat er geen vervuild water in het oppervlakte water terecht komt. Op het broeierij- en kwekerijbedrijf van Gert-Jan en Sandra Hogervorst uit Noordwijk hebben ze zo’n gesloten erfafspoelingsysteem. Al het gebruikte water wordt zowel binnen als buiten opgevangen in afvoergoten. Al dit water komt onder de vloer van de kas bij elkaar. Daar wordt het door een pomp in een bandfilter gepompt. Dit bandfilter haalt het grove vuil eruit, zoals potgrond. Het water wordt vervolgens opgevangen in een bassin en hergebruikt tijdens het watergeven in de kas.

Vanuit KAVB Bloembollenstreek en LTO Duin- en Bollenstreek zijn nu werkgroepen per sector samengesteld om de uitvoeringsprogramma’s op te stellen die bijdragen aan het behalen van de waterdoelen. Deze groepen bestaan uit boeren en tuinders die samen met de bestuurders maatregelen voorstellen die werkbaar zijn en effectief.

Landbouwportaal

Vanuit Hoogheemraadschap Rijnland wordt momenteel het Landbouwportaal ingericht naar Noord-Hollands voorbeeld, zodat in samenspraak met een coach op bedrijfsniveau bekeken kan worden welke maatregelen genomen kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren en waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Dit is in Noord-Holland zeer effectief gebleken, als alles volgens plan verloopt, is dit Landbouwportaal vanaf 2022 operationeel.

Boeren en tuinders Duin- en Bollenstreek gaan waterkwaliteit verder verbeteren