bollen-bloemen-innovatie7

Akkoord nieuwe CAO voor Uitzendkrachten

Na ruim een jaar onderhandelen hebben de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Partijen leggen de gemaakte afspraken positief voor aan hun achterban.
Boeren-landschapsbeheerder-greenport-duin-en-bollenstreek

Na ruim een jaar onderhandelen hebben de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, De Unie en de ABU een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Partijen leggen de gemaakte afspraken positief voor aan hun achterban.

Stemmen de achterbannen in met het onderhandelingsresultaat dan gaat de nieuwe cao in per 17 november 2021 en heeft een looptijd tot 2 januari 2023.

De nieuwe CAO geeft meer werkzekerheid, een betere pensioenopbouw en ook wordt het verschil in loon tussen uitzendkrachten en vast personeel verkleind. Specifiek voor internationale medewerkers komt er onder meer een inkomensgarantie voor de eerste twee maanden.

Gelijkwaardigheid

Afgesproken is dat de zogeheten inlenersbeloning wordt uitgebreid. Het loon en de overige arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten moeten gelijkwaardig worden aan die van hun collega’s in dienst bij de inlener, met deze afspraak wordt het verschil al kleiner. Afgesproken is om in de volgende meerjarige cao de noodzakelijke stappen te zetten om deze gelijkwaardigheid te realiseren. Ook het pensioen wordt beter: de pensioenopbouw start eerder en wordt opgebouwd over een groter deel van het inkomen.

Meer werkzekerheid

Verder wordt de duur van een eerste tijdelijk contract van maximaal 78 weken naar maximaal 52 weken. Ook de periode dat iemand een contract voor bepaalde tijd mag krijgen, wordt korter en gaat van vier naar drie jaar. Hierdoor wordt de stap naar een vast dienstverband sneller gemaakt.

Internationale medewerkers

Naast regelingen die gelden voor alle uitzendkrachten, is ook gekeken naar de positie van internationale medewerkersn. De aanbevelingen van het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer zijn als leidraad gebruikt. Afgesproken is dat er een inkomensgarantie ter hoogte van het wettelijk minimumloon komt voor de eerste twee maanden bij een uitzendwerkgever. Ook is afgesproken dat internationale medewerkers tot vier weken na het einde van de uitzendovereenkomst in de huisvesting kunnen blijven.

Bron: Greenity

Akkoord nieuwe CAO voor Uitzendkrachten