bollen-bloemen-innovatie7

Adri Bom-Lemstra voorzitter Greenports Nederland

Adri Bom-Lemstra is voorzitter van Greenports Nederland, wat is opgericht op 14 december 2018. Greenports Nederland staat voor samenwerking en werkt met diverse thema's.
Adri-Bom-Lemstra-voorzitter-Greenports-Nederland

Greenports Nederland
Op 14 december 2018 is stichting Greenports Nederland opgericht. De reden hiervoor was om zo de regionale Greenports te versterken en te verbinden op landelijke thema’s voor de tuinbouw. Greenports Nederland staat voor samenwerking en wil doorbraken en versnelling realiseren op de tuinbouw thema’s die een landelijke aanpak vragen. Zo praat het tuinbouwcluster met één mond. De belangrijkste tuinbouw thema’s zijn energie, ruimtelijke inrichting, verslogistiek, innovatie, arbeid & onderwijs, gezonde mens & gezonde teelt en internationalisering. 

Tuinbouwakkoord
Greenports Nederland werkt aan de uitvoering van het  Tuinbouwakkoord met een horizon van 10 jaar. Dit doet ze samen met de regionale Greenports, het bedrijfsleven, brancheorganisaties, de overheden en de onderwijs & kennisinstellingen. Het akkoord staat in het teken van “koploper zijn in circulariteit en duurzaamheid”. De tuinbouw wordt gezien als een koploper die oplossingen heeft voor de uitdagingen waar de wereld voor staat in termen van “de stad gezond en leefbaar maken”.

Adri Bom-Lemstra voorzitter Greenports Nederland