bollen-bloemen-innovatie7

Aalsmeer voorloper registratie internationale medewerkers

In een persbericht laat gemeente Aalsmeer weten te zijn gestart met het digitaal registreren van internationale medewerkers. Dit doet koploper Aalsmeer op basis van het 'Westlandse model'. Annemieke de Man, ook werkzaam voor onze Greenport, is betrokken bij dit proces.
digitalisering-brp-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Woensdag 21 april is officieel het nieuwe proces voor de inschrijving van de  internationale medewerkers gestart. De firma Ruigrok geeft digitaal gegevens door aan de gemeente. Hierdoor wordt het inschrijfproces verkort en op een snelle, doeltreffende manier verblijfsgegevens van werknemers uit EU landen vastgelegd. Hiermee is Aalsmeer koploper in Nederland. Loco-burgemeester Robert van Rijn, Nick Tol van Ruigrok en Annemieke de Man van Greenport waren aanwezig bij deze officiële aftrap bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken.

Tot voor kort werd er niet altijd een verblijfsadres of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP waardoor er slecht zicht was op waar de internationale medewerker verbleef. Hierdoor was kans op ondermijning en was niet duidelijk wie waar woonde en liep de gemeente geld mis omdat het gemeentefonds is gebaseerd op het aantal inwoners.

Loco-burgemeester Robert van Rijn: “We willen natuurlijk dat alle inwoners van Aalsmeer in de BRP zijn opgenomen om woon- en adresfraude te voorkomen. Daarnaast vind ik het nog belangrijker dat de EU-burgers die hier komen werken dit kunnen doen in een veilige woonsituatie. Met dit nieuwe proces voor inschrijving van internationale medewerkersweten we, in geval van een calamiteit, wie op een bepaald adres woonachtig is.”

Om het systeem goed bij te houden onderhoudt de gemeente contacten met werkgevers van internationale medewerkers zoals Greenport en Ruigrok (verhuurder van huisvesting en tevens werkgever van veel internationale medewerkers in Aalsmeer). De samenwerking verloopt goed.

Sinds 14 april zet de gemeente tijdens de woensdagavond twee balies van Burgerzaken in voor de inschrijving van de internationale medewerkers. Er wordt gewerkt op afspraak. Doordat Ruigrok de gegevens van tevoren digitaal aanlevert geeft dit veel tijdwinst en kan de gemeente snel de internationale medewerkers inschrijven. Na deze pilot worden mogelijkheden onderzocht om deze samenwerking ook op te zetten met  andere werkgevers van internationale medewerkers.

  • Dit bericht is een persbericht van gemeente Aalsmeer
Aalsmeer voorloper registratie internationale medewerkers