raadsledentour-huisvestiging-internationale-medewerkers-10-juni-2022-greenport-duin-en-bollenstreek-taskforce

Raadsleden bezoeken huisvesting internationale medewerkers

Een grote groep raadsleden uit Holland Rijnland, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Boskoop was vandaag op bezoek bij Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. De Taskforce verzorgde een informatiemiddag voor nieuwe raadsleden de grensregio’s van Noord- en Zuid-Holland.

Ontbreken locaties voor huisvesting is groot probleem

Zo’n 35 raadsleden werden ontvangen in Noordwijkerhout, bij Flexible Human Services. Na de lunch ging Taskforcevoorzitter Dennis van der Voort in zijn inleidende verhaal in op de economische waarde van de internationale medewerkers. Inmiddels vervullen zijn 9% van alle banen in Nederland. Zij komen graag en werkgevers en opdrachtgevers hebben ook werk genoeg, maar er is één grote uitdaging en dat is het ontbreken van locaties voor huisvesting.

Rapport Roemer

Zo’n 50% van de internationale medewerkers blijft tot maximaal 2 jaar in Nederland. Voor deze groep is logiesgewijze huisvesting de beste oplossing. De Taskforce onderschrijft daarom ook de conclusies van het rapport Roemer, dat in 2020 is opgesteld. Wanneer de politiek de aanbevelingen uit dat rapport overneemt kunnen eindelijk misstanden door malafide uitzendbureaus en slechte woonomstandigheden worden aangepakt. De riep de raadsleden op om hun Tweede Kamerfracties aan te moedigen hier met spoed werk van te maken.

Goede huisvesting

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan een huisvestingslocatie in Katwijk. Deze is door goede participatie tussen ontwikkelaar, gemeente en omgeving in 2017 tot stand gekomen. Debby Minnee die naast de locatie haar bedrijf heeft, gaf een toelichting op het proces en hoe de raadsleden daarmee om moeten gaan. Zij benadrukte de essentie van goede en tijdige communicatie door ontwikkelaar én gemeente.

Expertise

Na het locatiebezoek in Katwijkerbroek volgde een forumgesprek met Peter Loef van ABU International (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen. Zij brachten veel informatie mee voor de raadsleden, waarmee zij bij een ontwikkelingsvraag de juiste vragen aan de wethouder, ambtenaren, maar ook de ontwikkelaar en omwonenden kunnen stellen. Zo ontstaat een zorgvuldig proces en kunnen locaties gerealiseerd worden. De vele relevante vragen van de raadsleden maakten duidelijk dat de informatiemiddag en het werkbezoek aan de verwachtingen voldeed. De leden van de Taskforce sloten af met een oproep om snel tot aanwijzen en ontwikkelen van locaties te komen!

Inspirerende voorbeelden

Flexwonen heeft tien inspirerende voorbeelden van goede huisvesting voor internationale medewerkers. Deze voorbeelden vind je op de website van Flexwonen.

Aftermovie

Bekijk hier de aftermovie van het bezoek en neem een kijkje op de huisvestingslocatie in Katwijk.

Brexit-RVO-greenport

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Het doel van het EU-Handelsprogramma is om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten. Daarvoor is 32 miljoen euro beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve, kortweg de BAR. Dit is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. RVO voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de netwerken en expertise in van partners binnen Trade & Innovatie NL, de branche- en sectororganisaties en Nederlandse posten in het buitenland.

Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de BAR dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen ook nog twee compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door Brexit.

“We vinden het belangrijk dat de dienstverlening die we aanbieden relevant is en impact heeft”

Marijn Leijten is als programmamanager samen met zijn team verantwoordelijk voor het EU-Handelsprogramma. Hij hoopt dat bedrijven die daar recht op hebben zich zo snel mogelijk aanmelden. Ook al staat er na hun aanmelding niet direct een kant-en-klaar programma voor ze klaar. Leijten legt uit waarom: “We vinden het belangrijk dat de dienstverlening die we aanbieden relevant is en impact heeft. We gaan dus in gesprek met deelnemers om vast te stellen wat zij nodig hebben. Op basis daarvan ontwikkelen wij gepaste ondersteuning. Zitten ondernemers in een oriëntatiefase? Dan willen ze mogelijk advies over hun handelsstrategie voor een bepaald land of gebied. Zijn ze al een stap verder, dan is een beursdeelname of handelsmissie misschien wat zij nodig hebben. Er kan heel veel, maar helaas loopt het programma maar tot eind 2023. Om zoveel mogelijk te kunnen doen voor ondernemers, is het dus belangrijk dat ze zich snel aanmelden.” 

Meedoen met andere ondernemers binnen sector of regio

Leijten vraagt ondernemers om ook hun door Brexit getroffen collega’s binnen de sector of regio te wijzen op de regeling: “Samen met vertegenwoordigers van de sectoren en regio’s gaan we ook collectieve programma’s opzetten. Wilt u met gelijkgestemde ondernemers de afzetmarkt uitbreiden naar land X? Dan kunnen wij ook het Nederlandse postennetwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s in het buitenland inzetten. Bijvoorbeeld om een marktonderzoek te laten uitvoeren. Of om collectieve activiteiten te organiseren, zoals een beursbezoek of een handelsmissie.”

“De stip aan de horizon is dat je straks ook in andere landen succesvol zakendoet”

Leijten benadrukt dat het programma ondernemers exclusieve dienstverlening biedt: “Alle aangeboden diensten en activiteiten zijn alleen beschikbaar voor wie zich aanmeldt voor dit programma. Zonde dus wanneer je als ondernemer zo’n mooie kans laat schieten. Terwijl je toegang kunt krijgen tot advies op maat of kosteloze toegang tot beurzen of handelsmissies. Het programma biedt uitstekende kansen om het netwerk uit te breiden en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarnaast ondersteunen we je waar dat kan ook met hele praktische diensten. Denk bijvoorbeeld aan het laten vertalen van de website. De stip aan de horizon is dat jij straks ook in andere landen succesvol zakendoet.”

Aanmelden met documenten uit administratie

Je kunt als ondernemer toegang krijgen tot het programma wanneer je kunt aantonen dat je al voor 31 januari 2020 zakendeed met het Verenigd Koninkrijk. RVO vraagt je om met enkele documenten uit de bestaande administratie te onderbouwen dat je zakelijk bent geraakt door Brexit: “Mogelijk ben je omzet of marktaandeel kwijtgeraakt. Maar ook als dat niet zo is, word je misschien zakelijk benadeeld door handelsbelemmeringen. Bij de aanmelding vragen we je om recente aanslagen van de omzetbelasting en intracommunautaire prestaties te uploaden. Afhankelijk van jouw situatie, komen daar nog douaneaanslagen bij. Kan je die niet zelf uit de administratie halen, dan zou je dat met een telefoontje naar je accountant snel moeten kunnen regelen”, aldus Leijten.

Aanmelden kan online op www.rvo.nl/eu-handelsprogramma. Heb je vooraf alle documenten verzameld die je nodig hebt? Dan duurt het invullen van het aanmeldformulier ongeveer 5 minuten. Nadat je het formulier hebt verstuurd, krijg je binnen 14 dagen bericht of je wordt toegelaten tot het programma.

“Voor diensten en activiteiten die u anders duizenden euro’s zouden kosten, betaalt u als deelnemer niets”

Voor ondernemers die zich afvragen wat meedoen aan het programma hen verder gaat kosten, kan Leijten duidelijk zijn: “Tijd, reiskosten en aandacht die je normaal ook steekt in de ontwikkeling van je business. Dat is wat je nodig hebt om zoveel mogelijk uit het EU-Handelsprogramma te halen. Maar voor diensten en activiteiten die je anders duizenden euro’s zouden kosten, betaal je als deelnemer niets.”

In aanmerking komen voor BAR-compensatieregelingen

Naar verwachting kunnen ondernemers zich vanaf 1 september 2022 ook aanmelden voor andere onderdelen van de BAR-bedrijfslevenregeling. Leijten raadt hen aan om niets te missen: “Meld je aan voor het EU-Handelsprogramma, dan krijg je vanzelf het laatste nieuws over de twee compensatieregelingen die eraan komen. Deze bieden een tegemoetkoming in Brexit-gerelateerde kosten die je hebt gemaakt of nog gaat maken. Voor deze regelingen is samen 218 miljoen euro beschikbaar en er komt een aparte aanmeldprocedure.”

Meer weten?

Ga naar www.rvo.nl/bar. Heeft u vragen over het EU-Handelsprogramma of de BAR-compensatieregelingen? Bel dan met RVO Klantcontact Internationaal via 088 042 42 42 (keuze 3-3) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.